כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
אפסילון בית השקעות

בטווח הקרוב נשקיע לטווח קצר

2/06/2010

חלק מקוראינו הביעו תמיהה לנוכח אופייה האופטימי של הסקירה של השבוע שעבר. לא שיש לקוראים בעיה עם אופטימיות, אלא שהשאלה שעלתה הייתה קשורה לעובדה שבמשך זמן כה רב אנחנו מביעים את חששנו מהשווקים בשל האתגרים הכלכליים שבפניהם ניצבות חלק גדול מהמדינות המפותחות. אז ככה. בוא נעמיד דברים בפרספקטיבה הראויה. לרגע לא סברנו שכל הבעיות נפתרו ומעתה שווקי העולם יוצאים לדרך חדשה. העניין הוא שמצבן הכלכלי הרעוע של מדינות המערב גורם לעלייה בעצבנותם של השווקים, וכל ידיעה שלילית לכאורה (כמו למשל, הפחתת הדירוג של ספרד ביום שישי שהייתה למעשה הודעה חיובית מאחר והיא ציינה את חוסנה של הכלכלה הספרדית על אף הפחתת הדירוג ) גורמת לשוק לנוע בתנודתיות חדה ומערערת עוד יותר את עצביהן הרופפים ממילא של המשקיעים בעולם. אז נכון שמצד אחד כולנו מעדיפים שוק רגוע שלא מחייב אותנו לנקוט בפעולות הגנתיות שבדרך כלל גוזלות מאיתנו משאבים יקרים בשל עליית פרמיית הסיכון. אולם מנגד, התנודתיות הזו גורמת לכך שהזדמנויות הכניסה ויציאה הופכות להיות תכופות יותר ויותר. כולנו מכירים את האמירות לפיהן "מניות הן השקעה לטווח ארוך" ודומותיהן, אלא שהתנודתיות המתגברת מאלצת אותנו לנקוט בטקטיקה שונה מעט. אלו בדיוק הזמנים שאנחנו ניאלץ לזנוח לזמן מה את המדיניות של השקעה לטווח ארוך לטובת ניצול הזדמנויות בטווח הקצר.

קחו לדוגמה את שוק המניות. בתקופה של חודש – חודשיים שקדמו לתיקון האחרון, ניכר היה שהעליות בשוק מונעות על "אידי הדלק" האחרונים. אפילו התחזיות האופטימיות ביותר התקשו להסביר את העליות ("המניות עולות בגלל שהאלטרנטיבה אפסית ?!!!!).  מניות הבנקים למשל נסחרו באחוזים ניכרים מעל הונם העצמי (ראינו אפילו תחזית שקבעה שאחד הבנקים צריך להיסחר במכפיל הון של 1.7...), כאשר העליות מוסברות בהתייצבותם של מאזני הבנקים, סוף המחיקות, צמיחת המשק וכו'.  כל אלו טיעונים נכונים, אלא שהתשואה על ההון במערכת הבנקאית מתייצבת כיום על שיעור שנע בין 8% ל 11% במקרה הטוב.
  אין עוררין על כך שהמערכת הבנקאית היום חסינה וחסונה יותר ממה שהייתה לפני שנתיים – שלוש, אולם בתשואות כאלו על ההון אין הצדקה למכפילי הון שיעלו על 1.2, וגם זה לבנקים היעילים ביותר.  אבל לעיתים השוק מתנתק משוויו הכלכלי.  פעם הוא אופטימי מידי ופעם הוא פסימי מידי.  מאז ה 17/3 שבו טיפס מדד ת"א פיננסים 15 (הבנקים מהווים 70% ממנו) לרמתו הגבוהה ביותר ב"סיבוב" האחרון (רמה שאינה רחוקה משיאו), נפל המדד בכ 14%.  אופטימיים או לא אופטימיים, במכפילי הון שנמצאים ברמה של מתחת ל 1, יש מקום לבחון מחדש הגדלה של מניות הבנקים.  באסטרטגיה "הקודמת" שלנו שלפיה היינו מחזיקים את מניותיהן של חלק מהבנקים לאורך זמן, היינו ככל הנראה מתעלמים מהתנודות הללו. אלא שכאמור המציאות מכתיבה סוג פעילות שונה. 

אותה בדיקה רלוונטית (ואולי אף יותר) גם לשווקים הסולידיים. לפני מספר שבועות התרענו על תמחור היתר של מדד התל בונד, ובעיקר של התל בונד השקלי. להזכירכם, בנקודת השפל נסחר התל בונד השקלי במרווח שערורייתי של 0.9% מעל הממשלתי.

תמחור שנולד כתוצאה מתזרימי מזומנים בלבד ולא בשל ערכים כלכליים. כיום עומד המרווח של התל בונד השקלי על קרוב ל 2%.  למעלה מכפול מרמת השפל. תמונה דומה מתגלה כמובן במדדי התל בונד 40 ו 20.  מי שסבור שהסיכון של הפירמות בישראל עלה באופן משמעותי, שימתין (לשווא, לדעתנו) למרווחים גבוהים יותר.  המרווח של מדד התל בונד 20 (למי ששכח, אלו החברות בעלות הדירוג הגבוה ביותר בשוק) מעל הממשלתי עומד כיום על 1.75% ואילו המרווח של התל בונד 40 עומד על 2.5%.  לא תשואה, מרווח.  במחירים האלו אנחנו מגדילים (לא אוהבים את המילה, אבל באגרסיביות) את האחזקה באגרות הקונצרניות בכל הקרנות הסולידיות שלנו, הן הטהורות והן המעורבות.  במידה ותחול "הסתערות" מחודשת על אגרות החוב הקונצרניות שתוריד בחזרה את המרווחים, נשקול מחדש את האחזקה בהן.  בתנודתיות הנוכחית, זה יכול לקרות גם בשבוע הבא. 
 
כל הכתוב לעיל אינו בא לומר שהבעיות הקשות שעימן יצטרך העולם המפותח להתמודד נעלמו. ברור שלא. הבעיות שדנו בהן בסקירות הקודמות הן בעיות מבניות עמוקות וקשות שבנוסף לכך שהן יפגעו בצמיחה בשנים הקרובות, הן תעלינה את מפלס העצבנות בשווקים. אבל ככל שרמת התנודתיות עולה, כך עולה גם מגוון ההזדמנויות שמציעים השווקים. אנחנו מאוד רוצים לבצע השקעות בעלות אופק השקעה ארוך, אבל השוק לא מאפשר זאת כרגע. 

נכתב ע"י עידן אזולאי, מנכ"ל אפסילון ניהול קרנות נאמנות בע"מ

ניתוח הכלול בסקירה זו הנו למטרת מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בו חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה  של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בניתוח. הניתוח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור אשר אפסילון מניחה שהוא מהימן, וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כלשהו, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. הדעות המפורטות בסקירה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. סקירה זו הנה על דעת הכותב בלבד  ומשקפת את הבנתו נכון ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.  אפסילון בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, בעלי מניותיה ועובדיהן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו. אפסילון אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לאמור בסקירה תניב רווח או תשואה מסוימת בידי המשתמש. חברת אפסילון, הנמנית על קבוצת IDB אחזקות בע"מ, מבהירה כי היא עוסקת במישרין ו/או בעקיפין באמצעות חברות בנות ו/או חברות קשורות, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ובנקאות השקעות, ועל כן עשוי להיות לאפסילון ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות שלה, ו/או לבעלי עניין במי מהחברות דלעיל ולקוחותיהם, מעת לעת, לפני פרסום סקירה זו, בזמן פרסומה או לאחר פרסומה, עניין בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המפורטים בסקירה, אם וככל שהם מפורטים בה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
כתבות נוספות
בטווח הקרוב נשקיע לטווח קצר, 2/06/2010
Walmart, 24/05/2010
הישרדות – תוכנית מציאותית מאוד, 24/05/2010
האלכימאים – הופכים זבל לזהב, 25/02/2010
השוק האמריקאי - מה עם השורה העליונה ?, 25/02/2010
Procter & Gamble , 4/02/2010
חדשות מצויינות לכלכלה העולמית - בסין מגבילים את האשראי, 4/02/2010
חולמים על עוד שנה שכזאת..., 31/01/2010
קונים את הסיכון (הפוחת) של ישראל בשוק הקונצרני, 27/01/2010
(Yum Brands (YUM, 20/01/2010
 Previous Page Next Page  [6]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.