כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
אפסילון בית השקעות

WAL-MART

28/10/2009

הנתונים המקרו-כלכליים הבינוניים במקרה הטוב והתנודתיות בשוקי ההון מחייבות אותנו לבחינה מחודשת של אסטרטגיית ההשקעה במניות.

בדיקת המניות מתחלקת לשתי רמות:

רמת המקרו – המגזרים שצפויים להציג ביצועים טובים על רקע המצב הנוכחי.

רמת המיקרו – לאחר שבחרנו ענף מעניין נבחן אלו חברות מאותו ענף מציגות, וצפויות להמשיך להציג, תוצאות טובות מהממוצע על סמך מגוון פרמטרים.

מניה שענתה על הדרישות שלנו היא חברת וול-מארט, ענקית הקמעונאות מארה"ב בעלת כ-8000 סניפים עם מחזור מכירות של 400 מיליארד דולר בשנה. החברה מתמחה בחנויות כלבו ענקיות ונהנית מיתרון לגודל. מדובר בחברה יציבה, בעלת תזרים מזומנים חזק, אשר לא נפגעת מהמיתון בעולם המערבי ונהנית מצמיחה ניכרת בפעילותה בשווקים מתפתחים כגון סין.

נתחיל ברמת המקרו –

על רקע נתוני המקרו המעודכנים מרחבי העולם מתחיל להתגבש קונצנזוס שמדבר על התאוששות איטית בכלכלה עולמית עקב בעיות מבניות חמורות בכלכלת ארה"ב ומערב אירופה – כלומר התאוששות איטית בצורת U ולא התאוששות מהירה בצורת V, אשר רבים קיוו לה. 

מי שאמור להוביל את הצמיחה העולמית הן הכלכלות המתפתחות, אשר בניגוד לכלכלות של ארה"ב ומערב אירופה, נהנות מעודפים גדולים בחשבון השוטף, יתרות מט"ח גדולות ושיעור צמיחה גבוה של התל"ג.
אז איזה מגזרים צפויים להציג ביצועים טובים בתרחיש זה??

מניות דיבידנד – חברות אשר מחלקות באופן קבוע דיבידנד בשיעור גבוה הינן בדר"כ חברות עם תזרים מזומנים חזק ופעילות עסקית יציבה, אשר חשופה פחות מהממוצע למיתון.  חברות מסוג זה אמורות להמשיך ולצמוח גם במקרה של התמשכות המיתון בארה"ב.

להשקעה במניות דיבידנד יתרונות נוספים:

- תשואת הדיבידנד נותנת למשקיע תזרים מזומנים שוטף (בדומה לקופון של אג"ח).

- חברות אלו נוטות להציג ביצועי יתר על רב המדדים במקרה של ירידות שערים, אולם נוטות לעלות בדומה לשוק כאשר יש עליות שערים. כל זאת תוך הצגת סטיית תקן נמוכה מהממוצע.

ולענייננו - וול-מארט אכן מחלקת דיבידנדים באופן קבוע, כאשר הן הדיבידנד והן תשואת הדיבידנד גדלים מדי שנה והכפילו את עצמם במהלך חמש השנים האחרונות.

מניות צריכה בשווקים מתפתחים

בשווקים המתפתחים רמת הצריכה הפרטית נמוכה ולכן מהווה פוטנציאל גדול לצמיחה מהותית– בגרף ניתן לראות כי שיעור הצריכה הפרטית ביחס לתל"ג במדינות המתפתחות עומד על 40-50%, לעומת כ-67% במדינות המפותחות.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה מובהקת של צמצום הפערים בצריכה הפרטית בין מדינות BRIC לבין ארה"ב. על רקע צמיחה מואצת של התל"ג בשווקים המתפתחים ביחס לארה"ב הפער צפוי להצטמצם בקצב מואץ עוד יותר. מי שיהנה מכך הן החברות שמספקות את מוצרי הצריכה להמונים, אשר נהנות מקצב צמיחה גבוה בשילוב רווח תפעולי גבוה מאשר בארה"ב.

ולענייננו – החטיבה הבינלאומית צמחה ב-10% במהלך שנת 2008 ומהווה כ-25% מסך המכירות של וול-מארט. החטיבה הבינלאומית, אשר פועלת בעיקר במקסיקו, דרום אמריקה וסין, צפויה להוות מנוע צמיחה משמעותי ולצמוח בשיעור של לפחות 5% בממוצע במהלך שלוש השנים הבאות.  המכירות בבריטניה, אשר נכללת בחטיבה הבינלאומית, צפויות גם הן להיות חיוביות על רקע המיתון החריף שם, אשר מגביר את המכירות של חנויות הדיסקאונט.

ונסיים ברמת המיקרו

o החברה נהנית מיתרון חסר תקדים לגודל. 8000 חנויות ומחזור מכירות של מעל 400 מיליארד דולר בשנה הופכים אותה לרשת הקמעונאות הגדולה בעולם ומאפשרים לה כוח מיקוח גדול מול הספקים, אשר תורם להגדלת שולי הרווח. הרווח התפעולי והרווח הנקי של וול-מארט אכן טובים באופן עקבי מאשר הממוצע בתעשייה.

o וול-מארט, אשר מתמחית בחנויות ענק למוצרים מוזלים, נהנית מהמיתון בארה"ב ובריטניה, אשר שולח את הציבור לחנויות הדיסקאונט.

o החברה נסחרת לפי ערכים הנמוכים לפחות ב-20% מהממוצע הרב שנתי של מכפיל הרווח, מכפיל המכירות ומכפיל תזרים המזומנים.

PEG o – מדד זה משקף את מכפיל הרווח ביחס לגידול הצפוי במכירות (ולכן ככל שהוא יותר קטן מצב החברה יותר טוב). ה-PEG של וול-מארט עומד על 1.2 לעומת ממוצע של 1.9 בתעשייה. 

בדומה לחברות דיבידנד אחרות, גם מחזיקי מניית וולמארט זכו לתשואה עודפת משמעותית על פני מדד היחס (במקרה הזה,500 S&P).

לפיכך, הכנסנו את מניית וולמארט (WMT) לקרן אפסילון 36 (5126800) ולקרן אפסילון מניות דיבידנד פרימיום (5112693).

הכותב הנו אנליסט באפסילון בית השקעות בע"מ.

ניתוח הכלול בסקירה זו הנו למטרת מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בו חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה  של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בניתוח. הניתוח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור אשר אפסילון מניחה שהוא מהימן, וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כלשהו, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. הדעות המפורטות בסקירה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. סקירה זו הנה על דעת הכותב בלבד  ומשקפת את הבנתו נכון ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.  אפסילון בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, בעלי מניותיה ועובדיהן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו. אפסילון אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לאמור בסקירה תניב רווח או תשואה מסוימת בידי המשתמש. חברת אפסילון, הנמנית על קבוצת IDB אחזקות בע"מ, מבהירה כי היא עוסקת במישרין ו/או בעקיפין באמצעות חברות בנות ו/או חברות קשורות, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ובנקאות השקעות, ועל כן עשוי להיות לאפסילון ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות שלה, ו/או לבעלי עניין במי מהחברות דלעיל ולקוחותיהם, מעת לעת, לפני פרסום סקירה זו, בזמן פרסומה או לאחר פרסומה, עניין בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המפורטים בסקירה, אם וככל שהם מפורטים בה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
כתבות נוספות
משבר איגרות החוב הקונצרניות והגופים המוסדיים, 23/11/2009
תבנה לי תיק סולידי, זאת אומרת בלי אג"חים, 17/11/2009
אפסילון על WALMART: שיפור ביעילות ובכושר ניהול המלאי הביאו לשיפור ברווח, 17/11/2009
TNH, 10/11/2009
סיבה להיות אופטימי, 10/11/2009
מדיניות הסיוע של ממשלת ארה"ב לצרכן האמריקאי, 4/11/2009
Procter & Gamble, 4/11/2009
WAL-MART, 28/10/2009
מח"מ ארוך לטווח קצר, 28/10/2009
תקופת האקלים-אנרגיה, 20/10/2009
 Previous Page Next Page  [6]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.