כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
אפסילון בית השקעות

תבנה לי תיק סולידי, זאת אומרת בלי אג"חים

17/11/2009

דני סנדרסון נעמד פעם ליד אולסי פרי ואמר :"אחד משנינו הגזים".  על אותו משקל אפשר לדמיין את שוק האג"ח שנעמד ליד שוק המניות ואומר את אותו דבר.  בעיתות אופוריה, חלק מהמשקיעים נוטים להתעלם ממצבים של חוסר איזון מאחר וזה פשוט לא נוח לחשוב שמצבים כאלו קיימים.  אבל הם כן.  ומי שלא מזהה אותם בזמן, נפגע.

שוק המניות ושוק אגרות החוב אומרים לנו כיום דברים שונים לגמרי, אבל מאחר והשווקים הללו מניבים למשקיעים תשואות כל כך יפות, המשקיעים מעדיפים להתעלם מהאמירות המנוגדות. שוק המניות מבשר לנו שההתאוששות הבאה עלינו לטובה מגיעה במהירות רבה מהצפוי ובהיקפים נאים מאוד. 

על כך ניתן ללמוד משלל נתונים שהתפרסמו לאחרונה שהאחרון שבהם, נתוני הסחר, הראה על עלייה חדה מאוד בהיקפי הסחר.  יבוא הסחורות בשלושת החודשים האחרונים הראה על עלייה בשיעור שנתי של כ 12%, בעוד שכ 40% מהיבוא היה בחומרי גלם, מה שמעיד שהיצרנים החלו להיערך לעלייה בהיקפי הייצור ומהווה אינדיקציה אמינה לעלייה במכירות.  לאלו מצטרף הנתון של יבוא מוצרי השקעה שבראשונה מזה כשנה הציג מספר חיובי של 5.7%.

 במקביל, גם נתוני היצוא הראו על שינוי מגמה חד.  המגמה ביצוא החלה אמנם להשתנות מתישהו באזור יוני, ומאז המגמה מתעצמת מידי חודש.  ענף ההיי טק מוביל את המגמה עם צמיחה של 4.4%, כאשר למעט ענפי הטכנולוגיה המסורתית, כל הענפים מציגים שיפור בהיקף הפעילות.  בסדר, הבנו.  שוק המניות עולה מתוך ציפייה שהפעילות הכלכלית תעלה ועימה רווחי הפירמות.  אפשר להתווכח באיזה מידה מחירי המניות מגלמים את הרווחים העתידיים, אבל זה הדיון המשני כעת.  הדיון העיקרי שצריך להיערך כעת הוא:"מה רוצה להגיד לנו שוק האג"ח?" 

בימים האחרונים הפגין שוק האג"ח עוצמה רבה שהורידה את תשואות האג"ח (השקלי, הצמוד והקונצרני) במידה ניכרת.  ציפיות הריבית כפי שהן מגולמות על ידי המק"מים מראות כי השוק אינו צופה העלאת ריבית לפני פברואר – מרץ.

רגע, מה קורה כאן? אותנו לימדו ששלב ההתאוששות מלווה בעליית ריבית שאמורה לרסן במידה מסויימת את הביקושים על מנת לנטרל את הסיכון האינפלציוני שטמון בשלב הזה. הותרת הריבית ברמה נמוכה בעת ההתאוששות מעלה במידה רבה את הכדאיות של הוצאה/צריכה /בזבוז על ידי הצרכנים, והעלאת ריבית אמורה לרסן במידת מה את היקפי הצריכה העולים.

אבל השוק חושב אחרת.  השוק סבור ככל הנראה שהריבית תישאר נמוכה ולכן הוא מתנפל על אגרות החוב.  השוק מניח שהריבית תישאר נמוכה עוד זמן רב יחסית ותשתנה רק לאחר שנדע במידה עצומה של ביטחון שהמשק התאושש.  אבל השוק טועה!!!

ההתנפלות על השקלים הארוכים בימים האחרונים הורידה במידה ניכרת את תשואתם ושחקה את פרמיית הסיכון שהם אמורים להקנות מול השקעה בצמודים המקבילים.  המצב האנומלי הזה לא יימשך לאורך זמן.  חלק ניכר מהעליות האחרונות ניתנות להסבר על ידי תסכולו הגדול של הציבור שבתחילת השנה העביר את כספו לקרנות הכספיות ("בגלל שאני לא מוכן לסבול יותר הפסדים") ובראותו את התשואות הפנומנאליות שהציגו הקופות / הקרנות השנה, "נשבר לו" מהריבית האפסית והוא החליט לעלות על העגלה באיחור טיפוסי.  זה ההסבר, כי אין הסבר אחר.  אחרת, מי יכול לספק הסבר רציונלי לגרף המצורף למטה שמשווה בין המרווחים של אגרות החוב הצמודות והשקליות של בזן.  המרווח של האיגרת השקלית ירד על לרמה של כ 1% (!!!) מתחת לזו של האיגרת הצמודה.

מישהו צריך עזרה על מנת לחזור לפסים? הסיבה היחידה שבגללה נוצרים מצבים מגוחכים כמו אלו שנראים בגרף לעיל נובע מהעובדה שכסף רב מידי רודף עכשיו אחר סחורה מצומצמת שהציגה ביצועים משובחים בעבר.

במקרה הנ"ל יש סיבה נוספת למרווחים המגוחכים : האיגרת הזו עומדת להצטרף למדד התל בונד השקלי שיושק ב 1/12, מה שגורם למשקיעים להסתער עליה לפני שתעודות הסל יעשו זאת. סיבה מעולה...למכור את הנייר. כפי שאנחנו עושים עם כמעט כל אגרות החוב הקונצרניות השקליות שעתידות להיכנס למדד התל בונד השקלי. אגרות החוב הללו מציעות למשקיעים אפס של פוטנציאל רווח לצד הר של סיכון.

בנקודת הזמן הנוכחית אנו מאמינים שהתרחיש של התאוששות שמשתקף משוק המניות הוא התרחיש הסביר (לא אומר מאומה לגבי רמת התמחור של המניות), מה שאומר שהתמחור של שוק האג"ח (בעיקר השקלי) הוא תמחור יתר.

לפיכך, קיצרנו את המח"מ של התיק השקלי שלנו באופן חד. עשינו זאת ברכיב השקלי שמרכיב את כל הקרנות שלנו, בין אם אלו קרנות שקליות טהורות כמו "אפסילון שקלים" (5101480) או "אפסילון שקלים ללא מניות" (5126602) ובין אם אלו קרנות מעורבות כמו "אפסילון 10/90" (5112719) ו "אפסילון תיק סולידי פרימיום"(5112735).

עידן אזולאי הנו מנכ"ל אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ 

ליאור יוחפז הנו מנהל השקעות קרנות נאמנות באפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ.

בתמונה: עידן אזולאי

ניתוח הכלול בסקירה זו הנו למטרת מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בו חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה  של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בניתוח. הניתוח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור אשר אפסילון מניחה שהוא מהימן, וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כלשהו, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. הדעות המפורטות בסקירה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. סקירה זו הנה על דעת הכותב בלבד  ומשקפת את הבנתו נכון ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.  אפסילון בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, בעלי מניותיה ועובדיהן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו. אפסילון אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לאמור בסקירה תניב רווח או תשואה מסוימת בידי המשתמש. חברת אפסילון, הנמנית על קבוצת IDB אחזקות בע"מ, מבהירה כי היא עוסקת במישרין ו/או בעקיפין באמצעות חברות בנות ו/או חברות קשורות, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ובנקאות השקעות, ועל כן עשוי להיות לאפסילון ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות שלה, ו/או לבעלי עניין במי מהחברות דלעיל ולקוחותיהם, מעת לעת, לפני פרסום סקירה זו, בזמן פרסומה או לאחר פרסומה, עניין בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המפורטים בסקירה, אם וככל שהם מפורטים בה.בסקירה זו הנו למטרת מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בו חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה  של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בניתוח. הניתוח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור אשר אפסילון מניחה שהוא מהימן, וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כלשהו, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. הדעות המפורטות בסקירה עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. סקירה זו הנה על דעת הכותב בלבד  ומשקפת את הבנתו נכון ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.  אפסילון בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, בעלי מניותיה ועובדיהן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו. אפסילון אינה מתחייבת כי פעולה בהתאם לאמור בסקירה תניב רווח או תשואה מסוימת בידי המשתמש. חברת אפסילון, הנמנית על קבוצת IDB אחזקות בע"מ, מבהירה כי היא עוסקת במישרין ו/או בעקיפין באמצעות חברות בנות ו/או חברות קשורות, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ובנקאות השקעות, ועל כן עשוי להיות לאפסילון ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות שלה, ו/או לבעלי עניין במי מהחברות דלעיל ולקוחותיהם, מעת לעת, לפני פרסום סקירה זו, בזמן פרסומה או לאחר פרסומה, עניין בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המפורטים בסקירה, אם וככל שהם מפורטים בה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
כתבות נוספות
משבר איגרות החוב הקונצרניות והגופים המוסדיים, 23/11/2009
תבנה לי תיק סולידי, זאת אומרת בלי אג"חים, 17/11/2009
אפסילון על WALMART: שיפור ביעילות ובכושר ניהול המלאי הביאו לשיפור ברווח, 17/11/2009
TNH, 10/11/2009
סיבה להיות אופטימי, 10/11/2009
מדיניות הסיוע של ממשלת ארה"ב לצרכן האמריקאי, 4/11/2009
Procter & Gamble, 4/11/2009
WAL-MART, 28/10/2009
מח"מ ארוך לטווח קצר, 28/10/2009
תקופת האקלים-אנרגיה, 20/10/2009
 Previous Page Next Page  [6]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.