כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ משכנתאות השיארו פרטים

*

*


הכל על משכנתאות לרבות ליווי וייעוץ למשכנתאות מנותני שירות מקצועיים דרך האתר

מסלולי משכנתא עיקריים

4/10/2009

אחת מההחלטות שתצטרכו לקבל בבואכם לקחת משכנתא, תהיה ההחלטה לגבי בחירת המסלול האופטימאלי ושיטת ההחזר החודשי שעל פיה ייקבע תשלום המשכנתא שלכם. להלן מספר מסלולים עיקריים לצורך לקיחת משכנתא,

1. משכנתאות צמודות מדד

1.1 ריבית קבועה צמודה למדד - במסלולים אלה שיעור הריבית נקבע ביום מתן ההלוואה ונשאר קבוע, לאורך כל חיי ההלוואה. הלוואה הצמודה למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה וידועה מראש, כלומר ריבית בשיעור אחיד לאורך כל תקופת ההלוואה אשר נקבעת מראש בהסכם ההלוואה.

1.2 הלוואה בריבית משתנה צמודת מדד (ריבית חצי קבועה)  - במסלולי הריבית המשתנה, הריבית נקבעת ומשתנה בהתאם למצוין במסמכי ההלוואה בהתייחס לתוכניות השונות, לפי הריבית הממוצעת בערכים נומינלים כהגדרתה בצו הבנקאות (עמלת פירעון מוקדם), במגזר ההלוואות צמודות המדד (שאינה מתייחסת לתקופות ההלוואה השונות) כפי שתפורסם ע"י בנק ישראל להלן ה"עוגן" + תוספת שתיקבע בחוזה ההלוואה.

הלוואה בריבית משתנה, כלומר שיעור ריבית שמשתנה במועדים קבועים ("תחנה") - לדוגמא כל שנה, על פי מנגנון שנקבע מראש בהסכם ההלוואה, כאשר בין מועדי השינוי הריבית נותרת קבועה. הלוואה זו צמודה למדד המחירים לצרכן.

במסלולי משכנתא בריבית משתנה צמודת מדד קיימות אפשרויות מגוונות של פירעון מוקדם ללא עמלות פירעון מוקדם (למעט עמלה תפעולית), בהתאם לתנאי תוכנית ההלוואה ומועדי חידוש הריבית.

בכל "תחנה" תוכלו לבחור בין 3 החלופות הבאות:

א. להמשיך במנגנון הקיים של ריבית שתתעדכן על פי המנגנון שנקבע מראש (שנה-שנה, שנתיים וחצי, או חמש שנים);
ב. לפרוע את ההלוואה ללא עמלה בכפוף לתשלום עמלה תפעולית בלבד.
ג. לעבור למסלול של ריבית קבועה צמודת מדד. כפוף לתשלום עמלה תפעולית בלבד.

2. משכנתאות על בסיס הפריים

משכנתא על בסיס הפריים היא הלוואה לא צמודה, שהריבית בה נקבעת ומשתנה על בסיס הפריים הנהוגה בחשבונות דביטוריים במטבע ישראלי + תוספת שתקבע בחוזה ההלוואה. במסלולי הפריים ניתן לפרוע את ההלוואה לפני הזמן ללא עמלות פירעון מוקדם למעט עמלה תפעולית ובתנאי הודעה מראש.

3. הלוואה בריבית משתנה (ליבור) צמודת דולר/ צמודת יורו

הלוואה צמודה לשער היציג של מטבע הדולר האמריקאי או היורו בריבית משתנה. שינוי הריבית יבוצע על בסיס ריבית ליבור פעמיים בשנה, כאשר המנגנון לחישוב הריבית בהלוואה זו הנו ריבית הליבור בתוספת מרווח שנקבע מראש בהסכם ההלוואה. במסלול זה קיימת אפשרות לפירעון מוקדם ו/או אפשרות לעבור למסלול של ריבית קבועה צמודת מדד לפי מנגנון קיבוע שנקבע מראש בהסכם ההלוואה.

ריבית הליבור המהווה בסיס לקביעת שיעור הריבית בהלוואה, הינה השיעור שיקבע מפעם לפעם בבנק כשיעור הריבית הגבוה ביותר בו מוצעים בשוק היורו הבינבנקאי בלונדון פקדונות בינבנקאיים במטבע ההלוואה לתקופה של 6 חודשים (מעוגל כלפי מעלה עד ל- 1/8 הקרובה של אחוז אחד), וישתנה פעמיים בשנה, והכל בדרך ובאופן המפורט בחוזה ההלוואה. 

3.1 משכנתאות דולריות -  הלוואה דולרית תנוהל כהלוואות מט"ח, כאשר שיעור הריבית ייקבע וישתנה מידי 6 חודשים בהתאם לשיעור ריבית הליבור דולר ארה"ב + תוספת שתקבע בחוזה ההלוואה, ובהתאם לאמור במסמכי ההלוואה.

3.2 משכנתאות אירו -  מסלולי משכנתאות אירו אפשריים הן בתשלום קרן + ריבית ו/או תשלום ריבית בלבד.

מסלול משכנתא אירו יכול להתאים למגוון לקוחות ובהם, בין השאר: לקוחות להם הכנסות במטבע האירופאי, לקוחות המעוניינים לשלב מסלול אירו במגוון מסלולים אחרים על מנת לפזר סיכונים, לקוחות הצופים שמגמת שינוי האירו + ליבור אירו תהיה עדיפה כלכלית לעומת השינוי בשאר המטבעות.

הלוואת האירו תנוהל כהלוואות מט"ח, כאשר שיעור הריבית ייקבע וישתנה מידי 6 חודשים בהתאם לשיעור ריבית ליבור אירו + תוספת שתקבע בחוזה ההלוואה, ובהתאם לאמור במסמכי ההלוואה.

4. משכנתאות קבועות לא צמודות

במסלולים אלה הריבית הינה קבועה ולא צמודה, ואינה משתנה במהלך תקופת ההלוואה. קרן ההלוואה גם היא אינה צמודה למדד.

משכנתאות בריבית קבועה לא צמודה עשויים להתאים ללקוחות שונים ובהם: לקוחות המעוניינים לפזר סיכונים בין מספר מסלולי הלוואה, לקוחות המעוניינים בהחזר חודשי קבוע שאינו תלוי בשינויים במדד, שער הדולר, ריבית הפריים וכו'.

5. "גרייס" ("גרייס חלקי")

פרעון ההלוואה זו מבוצע על ידי תשלום חודשי של ריבית בלבד (לרבות הפרשי הצמדה בגין הריבית במשך תקופת ההלוואה), ודחיית תשלומי הקרן וההצמדה לתום התקופה כפי שהוגדרה בהסכם ההלוואה (בהתאם למסלול ההלוואה).  

6. משכנתאות למימון ביניים ("גרייס מלא/בלון/בולט")

בהלוואה זו נדחים כל התשלומים על חשבון ההלוואה (קרן, ריבית והצמדה) עד לתום התקופה כפי שהוגדרה בהסכם ההלוואה (בהתאם למסלול ההלוואה).  

הבנק יסייע לכם בהעמדת משכנתא כמימון ביניים כנגד שיעבוד הנכס שבבעלותיכם ו/או הנכס שאתם רוכשים, כל זאת בהתאם לקריטריונים של הבנק.

בהלוואות למימון ביניים (בוליט/בלון) משלמים הלווים מידי חודש את הריבית בלבד (כולל הצמדה במסלולים צמודי מדד וכן תשלומים נוספים הנדרשים בהלוואה). פירעון ההלוואה אפשרי במהלך התקופה או בסוף תקופת ההלוואה (הצמדה ופירעון מוקדם בהתאם למסלול ההלוואה שנלקח).

ניתן לקבל משכנתאות בוליט במגוון מסלולי הבנק – משכנתאות צמודות מדד, קבועות לא צמודות, על בסיס הפריים ועל בסיס הדולר והאירו.

משכנתאות "ביניים" מתאימות: ללווים הצופים קבלת סכום כסף במועד ידוע וזקוקים לסכום כסף למימון ביניים, ללווים המעוניינים בהחזר חודשי נמוך לתקופה מסוימת, ללווים המעוניינים לקנות נכס לפני מכירת נכס קיים, וצריכים הלוואה קיצרת טווח עד למכירת הנכס.

7. "הלוואת גישור"

הלוואה המיועדת "לגשר" בין מצב נוכחי לבין מצב עתידי – לדוגמא מימון ביניים בין רכישת דירה חדשה ועד למכירת הדירה הקיימת או למשל עד לקבלת כספים ממקורות אחרים במועד מאוחר יותר.

8. "הלוואה לכל מטרה"

הלוואה כנגד שעבוד דירת מגורים שבבעלותכם לצורך מימון החלום שלכם - למשל נסיעה לחו"ל, חתונת ילדים או רכישת מכונית חדשה.

9. שיטות החזר משכנתא  
 
אחת מההחלטות שתצטרכו לקבל בבואכם לקחת משכנתא, תהיה ההחלטה לגבי שיטת ההחזר החודשי שעל פיה ייקבע תשלום ה משכנתא שלכם.

הבנק ל משכנתאות מאפשר להחזיר את ה משכנתא על פי מספר שיטות החזר משכנתא בהתאם למסלולי ההלוואה שנבחרו:

9.1 שיטת החזר על פי לוח סילוקין שפיצר - שיטת חישוב זו מאפשרת תשלום חודשי קבוע לאורך כל חיי ההלוואה (בהנחה שאין שינוי במדד ו/או בריבית). בשיטה זו, משתנה היחס בין החזר הקרן להחזר הריבית לאורך חיי ההלוואה, כך שמרכיב הריבית יהיה דומיננטי יותר בתחילת ההחזר על חשבון מרכיב הקרן, ויילך ויפחת עם ההתקדמות בחיי ההלוואה.

שיטת החזר זו אפשרית במסלולים הבאים: צמוד מדד בריבית קבועה או משתנה, דולרי, אירו, קבועה לא צמודה.

9.2 שיטת החזר על פי לוח סילוקין קרן שווה -  בשיטת חישוב קרן שווה משלמים הלווים תשלומים חודשיים שווים על חשבון קרן ההלוואה ותשלום ריבית על יתרת הקרן. מכיוון שקרן ההלוואה קטנה בכל חודש, כך גם התשלום על חשבון הריבית יילך ויקטן, וכתוצאה מכך התשלומים החודשיים הולכים ויורדים לאורך תקופת ההלוואה (בהנחה שאין שינויים במדד ו/או בריבית).

שיטת החזר זו אפשרית במסלולים הבאים: צמוד מדד בריבית קבועה, דולרי, אירו, על בסיס הפריים, קבועה לא צמודה.

9.3 שיטת החזר קרן על בסיס שפיצר - סכום כל תשלום מורכב ממלוא סכום הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה בגין התקופה שחלפה ממועד הפירעון הקודם ועד למועד הפירעון הנוכחי, ויתרתו מהווה תשלום על חשבון יתרת הקרן (על פי לוח שפיצר).

שיטת החזר זו אפשרית במסלולים הבאים: פריים קרן על בסיס שפיצר.

9.4 שיטת החזר על פי לוח סילוקין בוליט - בהלוואות למימון ביניים (בוליט/בלון) משלמים הלווים מידי חודש את הריבית בלבד (כולל הצמדה במסלולים צמודי מדד וכן תשלומים נוספים הנדרשים בהלוואה). פירעון ההלוואה אפשרי במהלך התקופה או בסוף תקופת ההלוואה (הצמדה ופירעון מוקדם בהתאם למסלול ההלוואה שנלקח).

שיטת החזר משכנתא אפשרית במסלולים הבאים: צמוד מדד בריבית קבועה או משתנה, דולרי, אירו, על בסיס הפריים, קבועה לא צמודה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.