כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בנק הפועלים-מט"ח

הרובל הרוסי התחזק השבוע

7/01/2010

הדולר נחלש השבוע מול השקל

הדולר פתח את שנת 2010 במגמה של היחלשות מול השקל, ובמהלך המסחר ירד שערו לרמתו הנמוכה ביותר מזה כחודשיים וחצי. בנק ישראל חזר בפתיחת השנה החדשה להתערב במסחר ורכש דולרים בהיקף של מאות מיליונים. התערבות בנק ישראל בוצעה במספר ימים במהלך השבוע, אך השפעתה הייתה חלקית וזמנית בלבד ושער הדולר ירד הסיכום שבועי בלמעלה מאחוז.

כזכור, השקל סיים את שנת 2009 בתיסוף בשיעור זניח בלבד, של כ- 0.7%.

להערכתנו, השקל צפוי להיסחר בתקופה הקרובה במגמה מעורבת, כשבראש ובראשונה הוא יושפע מהתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות בעולם. כמו כן, יושפע השקל מגורמים מקומיים מנוגדים. מחד, הגורם העיקרי התומך בהיחלשות השקל הוא רכישת דולרים אפשרית על ידי בנק ישראל. מאידך, בין הגורמים התומכים בהתחזקות השקל ניתן למנות את העודף בחשבון השוטף, הכלכלה היציבה בישראל והציפיות להעלאת ריבית נוספת ע"י בנק ישראל ובעקבותיה, הרחבת הפער בין הריבית השקלית והדולרית.

בהסתכלות על שוק המט"ח הבינלאומי יש להתמקד בגורמים הבאים

הדולר נסחר השבוע במגמה מעורבת בשוק המט"ח הבינלאומי, כשהוא נחלש בעיקר מול מטבעות גוש הדולר (הקנדי, האוסטרלי והניו זילנדי), ומתחזק בעיקר מול הליש"ט והין. הדולר נחלש על רקע התאמות תיקי ההשקעות לשנה החדשה ולאחר שפורסם פרוטוקול ישיבתו המוניטארית האחרונה של הפד, לפיו יתכנו צעדי תמיכה נוספים לאור החשש לגבי שוקי העבודה והנדל"ן בארה"ב. האירו לא הצליח להתחזק השבוע מול הדולר, בעיקר בשל דבריו של חבר במועצת הבנק המרכזי האירופי, לפיהם האיחוד האירופי לא יבוא לעזרתה של יוון. השבוע פורסם בארה"ב, על ירידה חדה מהצפוי בהיקף מכירות הבתים על סמך חוזים בחודש נובמבר, בשיעור של 16%.

הליש"ט פתחה את שנת 2010 במגמת היחלשות מול הדולר והאירו. הליש"ט סבלה השבוע מחששות לגבי הכלכלה המקומית, הרמה הגבוהה של החוב הממשלתי ואי הוודאות הפוליטית, לקראת הבחירות הכלליות הצפויות להתקיים לפני חודש יוני השנה. במהלך מסע הבחירות, המפלגות השונות מדברות על שנים של הידוק חגורה, בניגוד להבטחות המאפיינות מסעי בחירות בדרך כלל.

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור מטבעי כולל אירו וליש"ט, על חשבון הדולר, בעקבות הירידה הצפויה באטרקטיביות של המטבע האמריקאי כמטבע מקלט.

בהסתכלות על שוק המט"ח הבינלאומי יש להתמקד בגורמים הבאים:

הדולר נסחר השבוע במגמה מעורבת בשוק המט"ח הבינלאומי 

הדולר נסחר השבוע במגמה מעורבת בשוק המט"ח הבינלאומי, כשהוא נחלש בעיקר מול מטבעות גוש הדולר (הקנדי, האוסטרלי והניו זילנדי), ומתחזק בעיקר מול הליש"ט והין (ראה פירוט בהמשך). הדולר נחלש על רקע התאמות תיקי ההשקעות לשנה החדשה ולאחר שפורסם פרוטוקול ישיבתו המוניטארית האחרונה של הפד, לפיו יתכנו צעדי תמיכה נוספים לאור החשש לגבי שוקי העבודה והנדל"ן בארה"ב. האירו לא הצליח להתחזק השבוע מול הדולר, בעיקר בשל דבריו של חבר במועצת הבנק המרכזי האירופי, לפיהם האיחוד האירופי לא יבוא לעזרתה של יוון. כזכור, כל שלוש חברות דירוג האשראי הבינלאומיות הורידו את דירוג האשראי של יוון בחודש דצמבר, על רקע ההידרדרות במצב הפיסקאלי ועלייה בהיקף החוב. הין היפאני נחלש השבוע מול הדולר, לאחר ששר האוצר של יפאן אמר כי הוא רוצה לראות היחלשות נוספת של המטבע המקומי. השבוע פורסם בארה"ב, על ירידה חדה מהצפוי בהיקף מכירות הבתים על סמך חוזים בחודש נובמבר, בשיעור של 16%. זאת, לאחר תשעה חודשים רצופים של עלייה במכירות. הירידה במכירות הבתים נובעת בעיקר מסיום הטבות המס, אך עדיין מדובר בעלייה במכירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וזה נתון בהחלט חיובי.

נתונים כלכליים מרכזיים בארה"ב בימים הקרובים

ביום שישי (מחר) יפורסמו בארה"ב נתונים כלכליים חשובים רבים. כמות המועסקים במגזר הלא חקלאי צפויה לרדת בחודש דצמבר בהיקף של 20 אלף איש, בהמשך לירידה בהיקף של 11 אלף מועסקים בחודש קודם. כמות המועסקים במגזר התעשייה צפויה להצטמצם בהיקף של 35 אלף איש, לאחר ירידה בהיקף של 41 אלף איש בחודש קודם. שיעור האבטלה צפוי לעלות בחודש נובמבר לרמה של 10.1%, לעומת רמה של 10.0% בחודש קודם. השכר הממוצע לשעת עבודה צפוי לעלות בשיעור של 0.2%, בהמשך לעלייה בשיעור של 0.1% בחודש קודם. בשבוע הבא יפורסמו בארה"ב נתונים כלכליים רבים, כולל היקף הסחר הבינלאומי של ארה"ב לחודש נובמבר. היקף הסחר, מהווה את אחד הגורמים המשפיעים על המסחר בדולר בשוק המט"ח הבינלאומי. ההערכות הן, כי בחודש נובמבר היקף הגירעון המסחרי בארה"ב התרחב לרמה של 34.15 מיליארד דולר, מרמה של 32.94 מיליארד דולר בחודש קודם. בנוסף יפורסם היקף המכירות הקמעונאיות לחודש דצמבר, שצפוי לגדול בשיעור של 0.2%, בהמשך לעלייה של 1.3% בחודש קודם. מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בחודש דצמבר בשיעור של 0.2%, לעומת עלייה של 0.4% בחודש קודם. מדד הליבה, בניכוי מחירי המזון והאנרגיה, צפוי לעלות ב- 0.1%, לאחר קיפאון בחודש קודם. בשיעור שנתי מדובר בעלייה בשיעור של 1.8%.

הליש"ט פתחה את שנת 2010 במגמת היחלשות מול הדולר והאירו. הליש"ט סבלה השבוע מחששות לגבי הכלכלה המקומית, הרמה הגבוהה של החוב הממשלתי ואי הוודאות הפוליטית, לקראת הבחירות הכלליות הצפויות להתקיים לפני חודש יוני השנה. במהלך מסע הבחירות, המפלגות השונות מדברות על שנים של הידוק חגורה, בניגוד להבטחות המאפיינות מסעי בחירות בדרך כלל. השבוע פורסם בבריטניה כי ענף הבנייה התכווץ בדצמבר בפעם ה- 22 ברציפות. עם זאת, שיעור הירידה התמתן וחברות הבניה הביעו אופטימיות לגבי שיפור בתנאים במהלך שנת 2010. ענף הבנייה מהווה כ- 6% מהתמ"ג בבריטניה.

הרובל הרוסי התחזק השבוע

הרובל הרוסי התחזק השבוע מול האירו והדולר, ובמהלך המסחר שערו של האחרון ירד מתחת לרמת 30 רובל לדולר. הרובל הרוסי קיבל תמיכה השבוע מהעלייה המתמשכת במחירי הנפט. במהלך המסחר השבוע, מחיר חבית נפט הגיע לרמה של 82 דולר ובכך חזר בדיוק לרמת שיא של 16 חודשים, שנרשמה בחודש אוקטובר אשתקד. עם זאת, מחזורי המסחר ברובל נותרו השבוע נמוכים, שכן כריסמס נחוג ברוסיה ב- 7 בינואר והשבוע היה דל בפרסום נתונים כלכליים מקומיים. השבוע בכל זאת פורסמו ברוסיה נתוני האינפלציה. מדד המחירים לצרכן התמתן בחודש דצמבר ורשם עלייה שנתית של 8.8%, רמת שפל של כשנתיים. ההיחלשות של הלחצים האינפלציוניים מחזקת את ההערכות, כי הבנק המרכזי המקומי ימשיך במדיניות מוניטארית מרחיבה ויפחית ריבית גם בשנת 2010. התחזיות מדברות כעת על הפחתה של אחוז נוסף השנה, מרמת השפל הנהוגה כיום ברוסיה – 8.75%.

תמר ברינקר הנה אנליסטית יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים בבנק הפועלים 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.