כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
שוק ההון

שילה יעבדו עליכם

30/04/2008

בשנות ה-80 הרגישו החברות הציבוריות כבמערב הפרוע. בתפקיד השוטר הרע שימשה הבורסה לניירות ערך, שקבעה כללי רישום מחמירים, אשר בדיעבד התברר כי היו ללא תוקף חוקי. 16 שנים אחרי, נזכר היועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד נתי שילה, ששימש באותם ימים כאחראי על הרישום בבורסה, בכללים שהוא וחבריו הכתיבו לחברות, אשר למרות שבחלקם היו מוצדקים, הובילו בדיעבד להקמתו של האיגוד. "אין ספק שדברים שרואים מכאן לא רואים משם", אומר שילה

לפני מספר חודשים, במהלך טקס פתיחת יום המסחר בבורסה, במעמד היו"ר הפורש של איגוד החברות הציבוריות דני גולדשטיין והיו"ר הנכנס עקיבא מוזס, אמר יו"ר הבורסה סם ברונפלד בחיוך, "אני זה שהקים למעשה את האיגוד".

בכדי להבין במה דברים אמורים, יש לחזור לתחילת פריחתה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בשנות ה-80 של המאה הקודמת. חברות רבות ביקשו לגייס הון בבורסה ובהעדר כללי רישום על פיהם יהיה ניתן לבחון ולהעריך את החברות הפונות ומבקשות רישום בבורסה של ניירות הערך שלהן. "הרעיון שמאחורי הדברים היה שלא כל בעל קיוסק או מוסך, יוכל להנפיק בבורסה. אנחנו מינינו את עצמנו לשוטר הרע", אומר עו"ד נתי שילה, היועץ המשפטי של איגוד החברות הציבוריות, ששימש באותן שנים כמשנה למנכ"ל ואחראי על תחום הרישום בבורסה לניירות ערך. בהמשך עבר שילה לתפקיד אחר בבורסה וברונפלד היה זה  שמלא את מקומו.

ב-1989, לאחר 14 שנות כהונה במגוון תפקידים בבורסה, עבר עו"ד שילה לעבודה משפטית במגזר הפרטי כשעיקר עיסוקו בענייני החברות הציבוריות. "שנים פעלתי מהצד של הרגולטור. אולם עם המעבר למגזר הפרטי, הייתי יותר רגיש לעובדה שהחברות הציבוריות לא היו שותפות לתהליך קבלת ההחלטות בדבר תקינה וחקיקה בנושאים שקשורים בהן. זה לא נראה לי בסדר, בבחינת מה שרואים מכאן לא רואים משם, והתחלתי לחשוב על הקמת גוף שייצג אותן מול מקבלי ההחלטות בתחומי שוק ההון והחברות הציבוריות וביניהם: רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך, משרד המשפטים, משרד האוצר, וועדות הכנסת השונות".

לדבריו, אותן שנים התאפיינו בפעילות אינטנסיבית מצד הרשויות, בעיקר מצד הבורסה לניירות ערך, לקביעת כללים ומגבלות על החברות הציבוריות. בתקופה זו לא היו קיימות מערכות הכללים בעניין דירקטורים חיצונים, עסקות עם בעלי עניין ובעלי שליטה,ועדת בקורת, הקצאות פרטיות, הצעות רכש ושאר בקרות וחסמים על פעולתן של החברות הציבוריות. (כיום, כשכל הבקרות קיימות עדיין יש אי נחת בקרב רשויות הפיקוח מהנעשה בחברות הציבוריות. לא צריך דמיון רב כדי לתאר את המצב שהיה לפני כל החקיקה הקיימת כיום).

בנוסף היו אלו ימים בהם התכנסה ועדת ברק, על מנת לגבש הצעה לחוק חברות חדש. שילה הבין כי החוק עשוי להשפיע על החברות הציבוריות, וסבר שחשוב שאלו ייקחו חלק בתהליך חקיקתו. "פניתי לעמיתי בחברות הציבוריות, והצגתי בפניהם את היוזמה להקמת איגוד חברות. זכיתי לתמיכה גדולה", אומר שילה ומוסיף, "כל מי שפניתי אליו בחברות קיבל אותי בזרועות פתוחות, ותוך זמן קצר התברר לי כי התפרצתי לדלת פתוחה. המסקנה הייתה אחת – איך לא חשבו על זה קודם?".
בשיחות שקיים בתחילת הדרך, גילה שילה כי אריה חינקיס, ששימש באותה התקופה כמנכ"ל חברת 'מירומית', החל לקדם בעצמו מהלך שכזה. "ברגע ששמעתי על כך, התקשרתי אליו וחברנו יחדיו על מנת לקדם את היוזמה. הצעד הראשון שעשינו, היה לגייס את אהרון זלר, שכיהן כמנכ"ל 'החברה לישראל', ולקבל את הסכמתו לכהן כיו"ר האיגוד", נזכר שילה ומוסיף, "למרות שעדיין לא היה איגוד אלא רק רעיון, הסכים זלר להצעתנו".

הצעד הבא של השלושה, היה לשתף את ראשי החברות הציבוריות ולקבל את תמיכתם לתהליך. "הזמנו את כל ראשי החברות לכנס יסוד, שארגנו בבית מלון. בכנס הצגנו לבאים את היוזמה ואת מטרותיה. לתדהמתנו הגיעו הרבה מאוד מנהלים בכירים והתלהבותם מהיוזמה הייתה רבה". שילה  וחינקיס בחרו שלא להזמין את התקשורת לכנס היסוד. "סברנו כי לבאי הכנס יש 'בטן מלאה' על הרגולציה של הרשויות כלפי החברות הציבוריות. רצינו שאלו יוכלו לומר הכל ולא לחשוש למחרת מכותרות בעיתון כנגד הרגולטורים".

הכנס הוגדר כהצלחה ובסופו הוחלט על הקמת האיגוד והחלו הפעולות הפורמאליות לייסודו. באפריל 1991, הוקמה העמותה, נבחרה ההנהלה הראשונה, אהרון זלר מונה ליו"ר האיגוד, ונבחר שמה הרשמי: איגוד חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה (לימים שונה השם לאיגוד החברות הציבוריות). "כבר בראשית הדרך נקבעו שני עקרונות מנחים לפעילות האיגוד. האחד, לא לייצג אינטרסים פרטיים של חברה ציבורית זו או אחרת. האיגוד יפעל לייצג עניינים, הקשורים לכלל החברות הציבוריות או למגזר שלהן. והעיקרון השני, מתייחס למידע שחברות יידרשו לחשוף בפני הרשויות במסגרת גילוי נאות. האיגוד לא יתנגד לכללי גילוי נאות, פרט למקרים בהם , לדעתו, חשיפת יתר, עלולה לפגוע בחברה ובבעלי מניותיה", אומר שילה.

"בימים הראשונים של האיגוד, פעל האיגוד ממשרד קטן. עם הזמן גדל היקף העשייה ונולד הצורך למנות מנכ"ל שירכז ויארגן את הפעילות", הוא נזכר ומוסיף, "היו אלה עמיתי לאיגוד שהעלו את שמה של עו"ד שושנה ויינשל כמועמדת ראויה לתפקיד". ויינשל עבדה שנים בבנק לאומי ושימשה בתפקידים בכירים בתחום שוק ההון. לאחר שיצאה לפנסיה פעלה בתחום המשפטי ושימשה כדירקטורית במספר חברות. "עם התמסדות האיגוד הוחלט למנות את עו"ד ויינשל לתפקיד מנכ"ל.

בתחילת פעילותו של האיגוד, התעוררו סימני התנגדות מצד הבורסה והרשות לניירות ערך. "ההתנגדות של הרשויות נראתה לי טבעית לחלוטין, בהתחשב בעובדה שעד אז לא היה מי שיפריע להם בפעילות הרגולטורית", אומר שילה. בכנסת לעומת זאת, קבלו את האיגוד  באופן טבעי ומשרד המשפטים פתח בפניו את דלתותיו. תהליך הקבלה ארך שנים ועם הזמן הבינו גם שאר הרשויות כי מטרת האיגוד היא לא להתנגד סתם, אלא להעיר הערות של ציבור המשתמשים", אומר שילה ומוסיף, "למרות כל ההתנגדויות, ככל שהשנים עוברות, אנשים משכילים להבין שהיה חייב לקום גוף שיגן על החברות הציבוריות, וכי היה זה רק עניין של זמן עד שיקום כזה".

לטענת שילה, פעילותו של האיגוד לאורך השנים הוכיחה את חשיבותו והצדיקה את הקמתו. "נעשו הרבה דברים חשובים, שאולי לא כולם זכו לכתבה בעיתון, אבל ללא ספק היטיבו עם החברות הציבוריות. רוב העשייה שלנו היא עבודה שחורה של תיקוני חקיקה, שינויי נוסח ודיונים חוזרים ונשנים. האיגוד נותן לחברים בו אפשרות להציג נושאים ועמדות, שלא היו נשמעים לולא היה גוף מאורגן", אומר שילה ומוסיף, "עצם העובדה שיש הרבה חברים באיגוד, שמשלמים דמי חבר ושלוקחים חלק פעיל בעשייה, אומרת רבות על חשיבותו במציאות הקיימת. אני סבור כי ללא ספק החברות רואות  באיגוד החברות גוף חשוב שימשיך להתקיים ולייצג את האינטרסים של החברות הציבוריות".

צילום : נעם וינד/ ברקאי וולפסון

פורסם לראשונה ב'כרוז', עיתון איגוד החברות הציבוריות

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.