כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
חשבונאות, ביקורת, אבטחת מידע

אימוץ התקינה הבינלאומית – IFRS - תתרום להשתלבות ישראל בשוק ההון העולמי

19/06/2008

בחודש יולי 2006 נכנס לתוקף תקן חשבונאות מספר 29 בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), אשר קובע כי ישויות שכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ומחויבות לדווח על פי תקנותיו (למעט תאגיד חוץ) ייערכו את דוחותיהן הכספיים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים ה-IFRS החל מהתקופות המתחילות לאחר 1 בינואר 2008. התקן מאפשר יישום מוקדם.

העובדה כי הדוחות ערוכים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים תצוין באופן מפורש הן בביאור המדיניות החשבונאית והן בחוות דעת רואי החשבון.

לדעתנו, ההחלטה על המעבר לתקינה הבינלאומית תהווה שפה חשבונאית אחידה אשר תתרום להשתלבות בשוק ההון העולמי. משקיעים זרים יוכלו לקרוא ולהבין את הדוחות הכספיים של החברות הישראליות. חברות ישראליות יבחרו להנפיק מניותיהם בבורסות בעולם ויוכלו לעשות זאת מבלי לערוך התאמות שהיו נדרשות בעבר לפני יישום ה-IFRS.

תקןIFRS 1 – אימוץ לראשונה של תקני IFRS, קובע כללים כיצד לבצע את המעבר מדיווח על בסיס כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח על בסיס התקינה הבינלאומית.

ישות תיישם את IFRS 1 בדוחותיה הכספיים הראשונים לפי תקני IFRS וכן בכל דיווח כספי לתקופת ביניים, לגבי חלק מהתקופה הכלולה בדוחותיה הכספיים הראשונים לפי תקני IFRS.

מטרת דוחות כספיים לתקופות ביניים הינה לספק עדכון למערכת השלמה של הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים. דיווח כספי לתקופות ביניים מיושם בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 34 – IAS 34.

בחודש אפריל 2008 פרסמה הרשות לניירות ערך נייר עמדה - FAQ 12 בדבר הכללת ביאור מדיניות חשבונאית וגילוי נוסף במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2008 של תאגידים המיישמים את תקני ה-IFRS לראשונה, החל מיום 1 בינואר 2008.

ביאור זה יכלול את עיקרי המדיניות החשבונאית, בהיקף זהה לזה הנדרש במסגרת דוחות כספיים שנתיים וכן במידת הצורך, ירחיב התאגיד את הגילוי באופן שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להבנת תקופת הביניים השוטפת, וזאת, בייחוד לגבי אירועים, עסקאות ו/או סעיפים בדוחות הכספיים בהם השפעת היישום לראשונה של תקני ה-IFRS הינה מהותית ביותר.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.