כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
פנסיה, ביטוח, בריאות

פנסיה חובה לכל עובד – האומנם ?

מאת:דני טל

ובא לציון גואל - - לציבור בישראל - תכנית פנסיית חובה אשר אמורה לחול על כל עובדי ישראל.
27/07/2007

ובא לציון גואל - - לציבור בישראל - תכנית פנסיית חובה אשר אמורה לחול על כל עובדי ישראל.

עיקרי התכנית המורחבת היו : פנסיית חובה לכל עובד, אכיפה מוגברת של שכר המינימום, שיפור הסבסוד של מעונות יום וצהרונים וחלוקה שוויונית של נטל המס הכוללת בחובה, איך לא ?  מס הכנסה שלילי אשר ישולם בצורה הדרגתית ממחצית השנה הבאה ועד להשלמת התוכנית בכל אזורי הארץ בשנת 2010.

אין ספק,הצורך באכיפה מוגברת של שכר המינימום בקרב המעסיקים רב , פעולה  שתאפשר לוודא כי שכרו של העובד לא יופחת מתחת לשכר המינימום בשל התוספת שיקבל במסגרת מס ההכנסה השלילי.

אין ספק גם שמצב בו  לכ- מיליון עובדים בישראל אין פנסיה, היה דרוש פתרון יצירתי שיכיל בקרבו הן פתרון כולל בנושא הבטחת הפנסיה לכלל הציבור תוך שמירה על עקרונות וועדת בכר בה נקבעו זכויות העובדים הן בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללא התערבות המעביד, הן בבחירת דרך החיסכון ומקומו ( הגוף והתוכנית בו יופקדו כספי החיסכון ) . אמנם קיימים במשק  הסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שחלים על ענפים שונים  במשק אשר מחייבים מחויבים מעסיקים להפריש לחסכון הפנסיוני  של עובדיהם,אך בהסכמים אלה, במרבית המקרים מסלול ודרך הפרשה נקבעו בגוף ההסכם ולעובד לא הייתה אפשרות להחליט על העברתם לגוף שונה תוך התאמת המכשיר הפנסיוני – ביטוחי לצרכיו האישיים .

כיום, בעקבות ועדת בכר והחקיקה בעקבותיה נקבע  "עקרון הבחירה החופשית" של כל עובד את הביטוח הפנסיוני שבו הוא מעוניין (ביטוח מנהלים,קרן פנסיה או קופת גמל) ואת החברה המנהלת של קרן פנסיה, חברת ביטוח או קופ"ג מסוימת .   
כמוכן  הוטלה אחריות מורחבת וכבדה על נושאי משרה המוגדרים  כ"מנהל פעיל, שותף (למעט מוגבל), או בעל תפקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה".
המשמעות הינה כי ניתן להטיל אחריות ישירה על נושא משרה בתאגיד !

קודם הרפורמה,התחלקו המעבידים ל-4 :  חלק מהמעבידים שנהגו לבטח את עובדיהם בהתאם להסכמים הענפיים וחלק המעבידים  שפעלו כך מתוך פילוסופיה או הסכמים פרטיים בדרך כלל, במסגרת ספק ביטוח אחד, והעבירו  ההפקדות במרוכז לאותו ספק. כיום, נוצר  מצב שבו מעבידים ייאלצו להעביר הפקדות לספקי ביטוח שונים ורבים, כל זאת תוך  קשיים טכניים  בהעברת הכספים במועד.
חלק  המעבידים בענפים שבהם השכר נמוך בדרך כלל  והעובדים חלשים – והפרו  את ההסכמים.וחלק המעבידים שלא הפרישו כספים מכיוון שלא חל עליהם צו הרחבה , הסכם קיבוצי , הסכם פרטי ,לא ראו בהפרשות  צורך מוסרי .

כך נוצר מצב בו  קרוב למחצית  מהשכירים חסרי פנסיה ומרבית "ברי המזל" בעלי תוכניות החיסכון והביטוח הפנסיוני הנותרים, מבוטחים בתוכניות נחותות או לא מתאימות לצרכיהם,שבויים בידי המעבידים וסוכני הביטוח שלהם ,החלטות נגועות בניגוד אינטרסים וחוסר שיקול מקצועי ואינם מודעים לכך.

וברור יש לתת הדעת גם לגבי אוכלוסיית האזרחים  בגיל העבודה אשר אינם משתייכים לכוח העבודה. מדובר באוכלוסיה המונה , אשר  לא תהיה לה כל הכנסה בזקנתם פרט  לקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי.

בעבר התנגדה הממשלה להנהגת חובת פנסיה, בין השאר בשל החשש מפני הכבדה על מעסיקים שייאלצו להפריש מדי חודש תשלום, אך הבנה שאנו נמצאים בתהליך של עליית תוחלת החיים , דבר שיחייב עתודות ענק לשימוש לאוכלוסיה בגיל הפרישה הביאה לכך שפעולת קברנטי המשק ובתוספת לחץ מצד ההסתדרות שיזמה וקיימה את תוכניות הפנסיה החל תהליך "פנסיה לכל עובד" להתגלגל.

וכך מאז אישרה הכנסת בינואר 2005 בקריאה טרומית הצעת חוק המחייבת מעסיקים להפריש כסף לקרנות הפנסיה של עובדיהם ומטילה שישה חודשי מאסר על מי שאינו עושה כך ולפני שלושה חודשים הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק דומה.

משמעות החקיקה במסגרת ועדת בכר והרפורמה:אין עוד החוק מאפשר למעסיק לקבוע לעובדיו את צורת החיסכון,חברה מסוימת, גוף מנהל, גורם מרכז,סוכן מטעם המעסיק ולכן :
* צריך המעסיק להיערך בצורה שלא תחשוף אותו לתביעות משפטיות.

* מעביד שלא יאפשר זכות הבחירה או יתנה תשלום לקופה מסוימת או יתנה התניות מסוימות בניגוד לחוק יהיה צפוי לעונשים וקנסות ועל המעסיק לאפשר לעובד בחירת מוצרים וספקים כרצונו .זכות העובד לבחירת כל סוג קופת חיסכון פנסיוני – ביטוחי הינה בידי העובד בלעדית וגוברת על כל הסכם  קיבוצי קיים המתייחס לספק פנסיוני מסוים.מכיוון שהחוק החדש מכיר בסוכן הפועל מטעם המעביד כנציג המעביד עלולה בחירתו ע"י המעביד להוות עילה לתביעת המעביד בשל אחריותו כמעסיק - מכוח הסעיפים בחוק הנוגעים לעניין ניגודי האינטרסים.

 *העובד זכאי ( ורצוי שכך ינהג) להתייעץ ולהיעזרביועץ פנסיוני לבחירתו ולערוך שינויים והתאמות לפי החלטתו לרבות  עובדים  בעלי הסדרים קודמים.

 *הקדמת המעסיק לאפשר לעובדיו ייעוץ אובייקטיבי ובחירת החסכונות והביטוחים הפנסיוניים על ידם תיצור שביעות רצון ויחסי עבודה טובים ותקטין הסיכוי לתביעות כספיות ניכרות בגין אחריות המעסיק .

יש לציין כי כל המידע הזה, שהינו חיוני ביותר  אינו מגיע לצערי לידי העובדים, לכן אינם מודעים ואינם מבקשים את המגיע להם  ואלה נותרים במרבית המקרים שבויים בתוכניות ביטוח או פנסיה נחותות אשר הנזק המינימלי יהיה סכום נמוך לעיתים בעשרות אחוזים שיחסך עבורם ליום פרישתם לגמלאות או נזק קטסטרופלי בעת מקרה מוות או נכות .

בעת מקרה כזה תפגע קשות הן המשפחה קשות והן המעסיק במידה ויתבע ע"י השארים, ויגרם גם לו נזק בסכומים גדולים כפיצוי בנוסף לקנסות ועונשים שנקבעו בחוק.

לדוגמא : פועל במוסך אשר מעבידו מחוייב בחוק להפריש עבורו לתנאים סוצייאלים ואשר בעל המוסך חייבו לבטח עצמו בחברת ביטוח מסוימת , ע"י סוכנן מטעם בעל המוסך ובדרך של ביטוח מנהלים בעת מקרה מוות עלולה למצוא משפחתו עצמה בחוסר כל אפשרות למחיה סבירה .

נאמר שהפועל בן 35 היה מבוטח בביטוח מנהלים בו היה לו כיסוי של 500,000 ₪ למקרה מוות, בעת פטירתו נותרה אלמנתו בת 32  שני ילדיו בגילאים 3-6 , מכיוון שיתכן שלו ניתנה הזכות לעובד לייעוץ ביטוח מטעמו שבעקבותיו  היה בוחר לבטח עצמו
בדרך של קרן פנסיה במסלול מתאים יותר אישית למצבו המשפחתי ומעגל חייו .

במצב זה היתה אולי אלמנתו "זוכה" לקבל קצבה חודשית של נאמר 4000 ₪  שמשמעותה לאורך 20 שנה ( עד הגיעה לגיל 52 בלבד ... )  כ-  2 מילון ₪  ! (בהפקדה נושאת ריבית מנימלית לאורך שנים אלו).

הנזק הנובע מההפרש שאבד הינו כ- מיליון וחצי ₪  ואז תיתכנה שתי אופציות:

האחת – עקב אי ידיעת החוק והזכויות המוקנות בו תאלץ משפחת העובד לחוות חיי חוסר עד עוני.

השנייה – תביעת המעסיק אשר תמשך זמן רב ושימוש במשאבים כספיים עד לפסיקה אשר תחייב את המעסיק לשלם הן את הנזק והן את הקנסות שנקבעו בחוק.

בכדי למנוע מצב זה מומלץ לעובד הדואג לעתידו ויישום זכויותיו לפעול עפ"י חמשת הצעדים הבאים:

- לבקש מהמעביד עותקי פוליסות ביטוח חיים / קרנות פנסיה או כל מסמך בנושא ביטוח וקופות גמל שברשותו כולל מסמכי ההצעה המקוריים עליהם חתם העובד בעת עריכתם.

-לערוך שיחה עם המעביד ולבקש הסכמתו העקרונית לעריכת שינויים בביטוחים אלה ע"י גוף שאינו מטעם המעביד ואינו משמש כסוכן הביטוח שלו.

-ליזום שיחה בין מעבידו לבין משרד העוסק בייעוץ ביטוח אובייקטיבי , שאינו עוסק בשיווק ביטוחים.
בשיחה שכזו תתברר למעביד העובדה שהינו חשוף הן לתביעות, הן לעונשים וקנסות ובעיקר שהעמידה בחוק אינה נוגדת האינטרס שלו כמעסיק , אלא בהחלט משרתת גם את צרכיו.

- במידה והמעביד אינו מוכן לאפשר שינויים או אין נכונות מצידו להיפגש עם גוף כנ"ל , רצוי שהעובד יפנה לגוף כזה אשר ישלח למקום העבודה חומר אודות החוקים החדשים ומשמעותם ( החומר לא ישלח מטעם העובד בכדי לא לפגוע ביחסים בינו לבין המעביד) , עצם החשיפה לסיכון שתובא לידיעת המעסיק , סביר שתגרום לעובד לקבל מלוא זכויותיו בנושא זה .

- במקרה חמור של התעלמות המעסיק , לפנות לבי"ד לעבודה/לארגון העובדים או לחברה העוסקת בייעוץ פנסיוני המעמידה לרשות עובדים גם שירותי משפטנים המתמחים בתחום זה .

נכון הכוונות טובות , כאשרבעברהחליט מעביד להעסיק  עובדים בשכר נמוך,מינימום או קרוב לכך, היה  מדובר בדרך כלל בעובדים זמניים או בעלי כישורים והכשרה מוגבלים.. המעביד  כאיש עסקים עשה ויעשה תמיד את החשבון הנכון וחישוב הכדאיות בתשלום לעובדים אלה ,המידה  והמדינה תחייב אותו להפריש כסף לחסכון פנסיוני , מה שיקרה  הוא שהמעביד יקבע שכר נמוך יותר לעובדים, יצמצם את מספרם , יסגור העסק עקב אי-כדאיות או יפנה לייבוא או ייצור במזרח .

הפתרון סבוך , מורכב מהבסיס הרעוע בו יש להשקיע המשאבים כך שלא נאלץ בעתיד להתמודד עם פתרונות מלאכותיים ובלתי מעשיים.

ולכן- חינוך,חינוך ושוב חינוך ! השקעה בתחום זה הן בהכשרה מקצועית הן ובחינוך לערכים הן בלימוד והכנה לקראת חיים יצרניים וכלכליים, מודעות לצורך של החיסכון לטווח ארוך, ניהולו בצורה מקצועית , לימוד הזכויות הכלכליות לצד החובות האזרחיות , אלה הם המהלכים שיביאו לנו הישועה ואם לו לנו, לבנינו ונכדנו.
וכן- בנוסף לחקיקה טוב יעשו הן ההסתדרות והן משרד האוצר להגברת המודעות בציבור לזכויות החדשות שניתנו לו מכוח החוק והן את החשיבות בייעוץ מקצועי ואובייקטיבי ע"י יועצים או חברות ייעוץ שאינם סוכנים,סוכנויות הסדר, או יועצים (בדר"כ בנקאיים) הנהנים מעמלות הצפה מהגופים עליהם הם ממליצים.

המאמר נכתב ע"י דני טל, בעל רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר, מוסמך להגשת חוות דעת עד מומחה בבימ"ש

מנכ"ל חברה לניתוח ביטוח וייעוץ פנסיוני - פורשור מומחים.

מנהל פורומים בנושאי ביטוחים פנסיה ובריאות.

פורשור מומחים:  http://www.forsure.org

מקור המאמר: http://www.economist.co.il


 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.