כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
יזמות, ניהול עסקים

ההמלצה: להצטייד במזומנים

30/11/2008

לאור המשבר הפיננסי הבנקים צפויים לצמצם את האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים דווקא בשעה שהמזומנים הופכים להיות מצרך מבוקש. ההמלצה החמה לעסקים היא להצטייד בכמה שיותר מזומנים, כבר עכשיו, תוך גיוון מקורות האשראי, הן ממוסדות בנקאיים והן מגופים חוץ בנקאיים

המשבר הפיננסי העולמי המתרגש עלינו בימים אלו מחייב אותנו לבחון אפיקי מימון נוספים לאפיקים המסורתיים. רבות נכתב בנושא התפתחות אפיקים לקבלת אשראי חוץ בנקאי בישראל בשנים האחרונות, אולם למרות זאת אפיק זה היה רלוונטי בעיקר לעסקים גדולים עד בינוניים (בעלי מחזור מכירות של מספר עשרות מיליוני שקלים בשנה) ועסקים קטנים ובינוניים לא יכלו להנות מאשראי זה. לאחרונה חלה התפתחות במספר אפיקים חוץ בנקאיים והדלת החלה להיפתח גם לעסקים הקטנים והבינוניים.

למרות הכלכלה הבריאה יחסית של מדינת ישראל והשמרנות בה פועלים הבנקים בהתייחס לבנקים בארה"ב (עקב הפיקוח ההדוק על הבנקים) הבנקים יפגעו כנראה גם הם מהמשבר ובהתאם מתקרבת ההאטה או אף המיתון גם אלינו. הבנקים קומצים יד בכל הנוגע לאשראי מזה מספר חודשים ומצוקת האשראי לעסקים קטנים ובינוניים תתחיל לתת אותותיה דוקא בזמן בו המזומנים הינם מצרך מבוקש. גם בימים כתיקונם קיימת בעיית אשראי לעסקים הקטנים, אולם בעייה זו צפויה להחריף משמעותית. אנו צופים כי כבר בתחילת 2009 תורגש ירידה בהיקף ההכנסות של עסקים. בשלב שני תחול ירידה במוסר התשלומים ולקוחות יתחילו לפגר בתשלומים. בשלב השלישי ידרש גידול בצרכי האשראי למימון הון חוזר והבנקים במרבית המקרים יעדיפו שלא להגדיל את היקף האשראי לעסקים, זהו המועד שבו העסקים יתחילו לחפש באופן מסיבי אלטרנטיבות נוספות ומעניקי האשראי החוץ בנקאי יוכלו לנגוס לעצמם נתח נוסף מהאשראי העסקי של הבנקים.  

במאמר זה נסקור אפיקי אשראי חוץ בנקאי ובנוסף, נסקור גם אפיקים אשר לכאורה הינם בנקאיים, אולם מכוון והינם מגובים בבטחונות ממשלתיים (גם אם חלקיים) או ניתנים ע"י קרנות פרטיות,ומאחר ולגופים אלו ישנן תנאים שהינם פחות קשיחים מהתנאים הבנקאיים, הרי גם הסיכוי לקבל מימון מגופים אלו הינו גבוה יותר. אפיק נוסף חוץ בנקאי, אשר לא יסקר על ידינו הינו השוק האפור.

במסגרת אפיקי האשראי החוץ בנקאי אנו כוללים את הפקטורינג, הליסינג המימוני לרכש ציוד קבוע, מימון יבוא, פקטורינג הפוך, כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים, ואשראי כנגד ביטוחי מנהלים או קרנות פיצויים.

הפקטורינג הינו כלי מימון אשר השתפר בשנים האחרונות. לפני כ-3 שנים אשראי זה היה ניתן רק לעסק בעל היקף מכירות של מעל 15-20 מש"ח, אולם כיום האשראי ניתן גם לעסקים בעלי מכירות בהיקף של 3-4 מש"ח. הפקטורינג הינה שיטה למימון בה מספקת חברת הפקטורינג מימון ללקוחותיה על ידי רכישת חובותיהם הפתוחים באופן בלתי חוזר (Non-recourse), למעט במקרה של סכסוך מסחרי. חברת הפקטורינג מעבירה ללקוח את רוב החוב מראש (לרוב כ-85%), ולוקחת את האחריות על גבייתו והעברת יתרת הסכום לאחר הגבייה בתמורה לריבית הגבוהה מהריבית הבנקאית (הריבית כוללת ביטוח כנגד סיכון אי התשלום של הלקוחות). מגבלות השיטה הינה כי לרוב מוכנים לרכוש חוב של לקוחות מצויינים גדולים (אשר היקף העסקות איתם משמעותי) ולא של לקוחות פחות טובים או בעלי היקף נמוך, הזדקקות לאישור הלקוח למכירת החוב שלו וכמו כן הפקטורינג לא יודע להתמודד טוב עם עסקים מוטי פרוייקטים ו/או שרותים (למרות שהנושא מתפתח בתקופה האחרונה וחברות הפקטורינג לומדות להתמודד עם מגוון רחב יותר של עסקים). בדיקת העסק אמורה לקחת כחודש. בין החברות הקיימות בשוק זה ניתן לכלול את כלל פקטורינג, פסגות, פנינסולה וגלובל פקטורינג.     

חברות המימון מספקות גם ליסינג מימוני לחכירת מכונות, מימון ייבוא המאפשר תשלום במזומן,(הכולל הנחת מזומן וקיבוע שער מטבע חוץ ברכישת חומרי גלם בחו"ל) וכן פקטורינג הפוך המאפשר לעסק בינוני וגדול לתמוך בספק קטן ובינוני ממנו הוא רוכש חומרי גלם, מוצרים או שרותים בישראל. הספק הקטן מקבל תשלום במזומן ומשלם את הריבית והעסק משלם לחברת הפקטורינג עפ"י תנאי התשלום שסוכם עם הספק. עסקה זו מתנהלת לרוב ללא בטחונות עפ"י חוזק העסק.  זהו אפיק מצויין לעסק קטן להתנהל מול לקוח גדול. משמע, לבקש ממנו לבצע את הפקטורינג ההפוך.

אפיק מימון חוץ בנקאי אחר המתפתח הינו כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים.

חברות האשראי המסורתיות נותנות כרטיסי אשראי לעסקים קימעונאיים אשר סולקים דרכן. האשראי הניתן בכרטיס הי נו לרוב בהיקף של עשרות אלפי שקלים. אשראי זה יכול לעיתים להיות מומר בהלוואה.

חברות הביטוח נותנות כרטיסי אשראי בעיקר לאנשים פרטיים ומסגרת של מספר עשרות אלפי שקלים. בעל העסק יכול לקחת את ההלוואה כאדם פרטי ומזרים את הכסף לחברה, אולם זה הופך את בעלי החברה לבעלי החוב וישנם גם היבטי ריבית ומיסוי המעורבים בתהליך זה.

לאחרונה מתחיל להסתמן שינוי בנושא כרטיסי אשראי לעסקים. עד לאחרונה, כרטיסי אשראי לעסקים היו ניתנים רק לחברות בינוניות וגדולות (כמו אמפא קפיטל אשר מעניקה אשראי של עד 150 אש"ח ללקוחות בינוניים וגדולים), ולאחרונה גם חברות ביטוח החלו לתת כרטיסי אשראי לעסקים קטנים ובינוניים וחלקם אפילו מבקשים פרטים מעטים בלבד על העסק (דבר המקצר את זמן האישור הכרטיס) כדוגמת הראל פיננסים.  

חברות הביטוח מציעות בנוסף אשראי כנגד ביטוחי המנהלים או קרנות הפיצויים אשר יופקו אצלן וישמשו כבטחון לאשראי(כדוגמת כלל והראל).

קרנות – מרבית הקרנות המעניקות אשראי לבעלי עסקים הינן קרנות בעלות תקציב סגור ולפיכך יתכן מצב שקרן מיצתה את סך ההלוואות שהיא יכולה להעניק או שהקרן לא תוקצבה עדיין בתחילת השנה ולפיכך לא יכולה להעניק הלוואות עד לתקצובה.

הממשלה באמצעות הרשות לעסקים קטנים ובינוניים מנהלת קרן לעידוד עסקים קטנים ובינוניים המאפשרת לקבל הלוואה של עד 500 אש"ח. מטרת הקרן הינה לתת אשראי לעסקים (עד 70 עובדים ועד 22 מש"ח בשנה) למימון הון חוזר ו/או השקעה בציוד. הבנקים העובדים עם הקרן להענקת הלוואות הינם:  אוצר החייל, מרכנתיל דיסקונט והבנק הבינלאומי. את הבדיקה של העסקים המבקשים לקבל הלוואות מבצעת חברת תבור והיא הממליצה באם להעניק לעסקים את ההלוואות וממליצה על סכום ההלוואה. תהליך אישור הלוואה אורך כ- 4 חודשים ולרוב לא ניתן מלוא הסכום אף אם הוא נדרש.  תנאי הקרן: 70% בטחונות ממשלתיים, 30% של העסק, ערבות אישית של הבעלים, עד 5 שנים, עד חצי שנה גרייס, צמוד למדד/שקל/דולר לפי מצב השוק.

במסלול ההשקעות, על החברה להשקיע לכל הפחות 20% מסכום ההשקעה המתוכננת.

כמו כן פועלת הרשות בתחומים נוספים: מחקר, הטמעת תקן ISO 9000 בעסקים קטנים ובינוניים, פרויקט ניצוץ - ניהול יצירתיות וצמיחה בעסקים קטנים ובינוניים ועוד.

קרן נוספת הינה הקרן ליצואנים בערבות המדינה לפיתוח השיווק בשוק העולמי ומיועדת לחברות מתחילות או קיימות בעלות פוטנציאל למכירות משמעותיות בשוק חדש או של מוצר חדש. הקרן הינה בערבות מדינה של 70% וערבות של העסק של 30%, כוללת ערבות אישית, מיועדת לעסקים עם מחזור מכירות של עד 10 מיליון דולר, עד 1 מיליון דולר הלוואה (מדורגת עפ"י גודל העסק, לדוגמא עסק של 500 אלף דולר בשנה יקבל עד 100 אלף דולר הלוואה), עד 5 שנים ועד 5 חודשים גרייס.

קרן אחרת הינה קרן העולה העצמאי של משרד הקליטה. הקרן מיועדת לעולים, בני עולים, אזרחים חוזרים וקטינים חוזרים. עד 35 אש"ח, עד 6 שנים החזר, עד שנה גרייס, הזכאות הינה עד 10 שנים מהעלייה או החזרה לארץ.

בתחום ההי-טק (אך גם לחברות מסורתיות המפתחות פיתוח טכנולוגי וחברות ירוקות), עבור עסקים בתחילת הדרך קיימת קרן תנופה אשר מטרתה לסייע לבעלי רעיונות בתחום הטכנולוגי בראשית צעדיהם על מנת להביא את רעיונותיהם לידי יישום תעשייתי. היקף התמיכה במסלול זה הוא בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר, עד לתקרת מענק של 200 אש"ח. גם באפיק זה מאושר לרוב סכום הנמוך מהתקרה.

לכל קרנות המדינה אתרים בהם ניתן לראות מהו התהליך לקבלת האשראי ומהם התנאים הספציפיים.

מעבר לסיוע הממשלתי ישנן קרנות פרטיות כאשר העיקריות שבהן הינן קרן שמש הנותנת הלוואה בתנאים נוחים של עד 90 אש"ח להקמת עסק ליזמים צעירים עד גיל 35. קרן קורת אשר לה מספר קרנות המפולחות לפי אוכלוסיות. תחת קרן קורת ישנה קרן לעסקים קטנים ובינוניים אשר מספקת הלוואות של 75-600 אש"ח עם תקופת החזר של עד 5 שנים וגרייס של 3-6 חודשים, קרן הלוואות למיקרואנטרפרייז אשר מספקת הלוואות של 20-60 אש"ח עם החזר של 1-3 שנים וגרייס של 3 חודשים, הלוואות לתושבי הצפון בשיתוף הסוכנות היהודית בהיקף של 20-350 אש"ח לתקופה של 3-5 שנים וגרייס של 3-6 חודשים, קרן הלוואות לערביי ישראל בהיקף של 35-150 אש"ח לתקופה של 3-5 שנים וגרייס של 3 חודשים (לעסקים ערביים או מעורבים יהודים – ערבים אשר מתקשים להשיג אשראי) וקרן להלוואות זעירות – מיקרופייננס להלוואות של 5-20 אש"ח בהחזר ל 1-3 שנים וגרייס של 3 חודשים (בעיקר לנשים המתקשות לגייס אשראי). את התנאים הספציפיים לכל הלוואה ניתן למצוא באתר קרן קורת.

קרנות נוספות הינן קרן ק.י.פ, קרן הצמיחה לעסקים בקיבוצים, קרן קו התפר, קרנות של האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית, קרנות ההלוואות לעידוד עסקים קטנים של המחלקה לישראל בסוכנות היהודית ואחרות.

שימו לב: תנאי בכל הקרנות לקבלת ההלוואה הינו הכנה של תוכנית עסקית מפורטת יותר או פחות. דבר זה צורך זמן וכסף. על מנת לשפר את סיכויי קבלת ההלוואה, מומלץ לא להכין את התוכנית לבד.

לסיכום, כמנהלי כספים בחברות קטנות אנו ממליצים לחברות להערך לקראת יום סגריר. בתקופה הקרובה (יותר מבכל תקופה אחרת), המזומן הינו המלך. המזומן ידרש כדי לשרוד עסקית והמזומן יקנה אפשרויות לרכוש חברות שלא הצליחו לשרוד, במחירי מציאה. אנו ממליצים לעסקים הקטנים והבינוניים,להערך לקראת המשבר כבר היום ולהצטייד במזומנים. נסו להשיג אשראי מוגדל מהבנק מעבר לצרכים המיידיים ומתוך ראייה של תנאי שוק גרועים. אם הצלחתם, מצוין. אם הצלחתם באופן חלקי או כשלתם, אל יאוש, פנו לאפיקי האשראי החוץ בנקאי ולקרנות השונות ונסו שם. אומנם הריבית שם גבוהה יותר לרוב מהריבית הבנקאית, אולם הקריטריונים לקבלת האשראי נוחים יותר.

הטיפול בהגדלת המזומנים של העסק הינו צעד חשוב נוסף בתוך מגוון הצעדים שעל עסקים לעשות כדי לשרוד את המשבר, כמו העמקת הגבייה, דחייה של תכניות פיתוח והשקעות, חסכון בהוצאות שוטפות ומעבר לאאוטסורסינג בחלקיות משרה.

הכותבים הינם מנכ"לים משותפים בניהול נטו.

ניהול נטו עוסקת במיקור חוץ של מנהלי כספים, חשבים וכלכלנים, במנטורינג עסקי לחברות ובהשמה מוכוונת TM של כ"א איכותי בתחומי הכספים, בכירים ומקצועות ההי-טק.

לאתר החברה: www.nihulneto.com

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
אזרחים לוקחים את החוק לידיים, 8/12/2008
מודל האאוטסורסינג בתחום הכספים, 4/12/2008
ההשפעות של חוק הספאם - ת'כלס!, 1/12/2008
בעל חברה, מנכ"ל ומעסיק יקר!, 30/11/2008
ההמלצה: להצטייד במזומנים, 30/11/2008
כמה שווה להיות בעל מלון עצמאי באילת?, 30/11/2008
האם מהשבוע הבא נגאל מהטרדות השיווק הטלפוני ודואר הזבל?, 27/11/2008
כמה שווה להקים יקב?, 24/11/2008
הגבלות על הלוואות חוץ בנקאיות בהצעת חוק חדשה, 23/11/2008
יחסי ציבור – הישרדות לעסקים קטנים ובינוניים, 17/11/2008
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[21-23]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.