כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מיסוי

מס רכוש מאיים בנקיטת הליכי גביה כנגד תושבי הצפון שלגישת רשויות המס קיבלו פיצויי מלחמה ביתר. מה לעשות ???

16/03/2008

בעקבות מלחמת לבנון השנייה, המדינה שילמה פיצויים לניזוקים תושבי הצפון בגין נזקים עקיפים (אובדן הכנסות) שנגרמו להם. מכיוון שמנהל מס רכוש עשה לאחרונה שימוש בסמכותו מכוח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקף), תשס"ח-2007, ותקן חלק לא מבוטל  מהחלטותיו בתביעות הפיצויים שהוגשו על ידי הניזוקים, דורשת עתה המדינה מאין ספור ניזוקים להחזיר לה את הכספים שכבר שולמו להם על ידי מס רכוש, בעקבות שינוי החלטותיו של מנהל מס רכוש.

המדינה, כך יוצא, פועלת, בימים אל ממש,למען גביית כספים אילו, תוך דחיית בקשת הניזוקים לעיכוב  הגביה עד לברור המחלוקות בפני ועדות ערר מס רכוש. ועדות אשר החלו רק לאחרונה לבחון את טענות הניזוקים, לאי פיצויים כראוי.

לטענתה של המדינה, הגשת ערר על החלטתו של מנהל מס רכוש אינה מעכבת את הליכי הגבייה בגין הסכום השנוי במחלוקת. זאת, בניגוד להוראות המעכבות את הליכי גביית המס בחוקי מס מקבילים.

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה(נוסח חדש), התשכ"א-1961 וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, משהוגשה השגה או ערעור מעוכבים הליכי הגבייה באופן אוטומאטי. בע"ש 780/04, הוד השלום בע"מ נ' ממונה אזורי מע"מ חדרה  ציין בית המשפט, כי המחוקק העניק מעמד מיוחד למערער בהליכי שומה, תוך העדפה לזכות ההתדיינות, עוד ציין בית המשפט, כי אין לפגוע בזכות הערעור העומדת לנישום וכדי שלא להביא למצב של "ענישתו" על מימוש זכותו לערער, הגם שתוצאת ההליך בסופו של דבר הינה חבותו במס.

גם כאשר מוציאה רשות מקומית או עירייה שומת היטל השבחה, לנישום יש אפשרות להגיש ערר על החיוב במס שהוטל עליו. סעיף 18 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבנייה מסמיך את המקומית לגבות את ההיטל לפתוח בהליכי גבייה רק כאשר השומה נהפכה לשומה סופית, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה ("שומה שאין עוד זכות לשומה חוזרת או לערער עליה").

בעמ"ש 78/91, לימג נכסים בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (פד"א כ"ב 517, "מיסים" ח/4ב ה-320 דנה וועדת הערר בחיפה במקרה, בו מנהל מס שבח פעל לגביית סכום מס ששנוי במחלוקת. וועדת הערר ביטלה את הליכי הגבייה שננקטו על ידי מנהל מס שבח בקובעה, כי "מסעיף 91(א) לחוק נלמד, כי המס השנוי במחלוקת אינו עומד לפרעון עד אשר יינתן פסק דין סופי לגביו. לפיכך, לא יחולו הוראות פקודת המיסים (גבייה) על המס השנוי במחלוקת. יחד עם זאת, יש לתת ערבות להנחת דעת המנהל עד למתן פסק-דין סופי." בע"א 3115/93, ראובן יעקב נ' מנהל מס שבח מקרקעין חיפה נקבע, כי הגשת השגה או ערר על שומת מס שבח אינה מותנית בהפקדת ערובה על ידי הנישום לתשלום המס שאיננו שנוי במחלוקת.

לגישתנו, הדין והצדק החברתי והעובדתי מחייבים את רשויות המס, בנסיבות בהן משוכנעת היא כי ניזוק פלוני פוצה ביתר -  לאפשר לו לפנות לועדת הערר(ערכאת ערעור על החלטת רשות המס), בדרך של הגשת ערר ולאפשר לזה לעלות בפני הועדה את טיעוניו המשפטיים והאחרים, כך שרק בנסיבות בהן טיעונו של זה ידחו, ככול שידחו, על ידי הועדה לאחר שמיעת עדי הצדדים והמומחים מטעמם – תוכל רשות המס לגבות מהניזוק את פיצויי היתר. אנו מאמינים כי גישה מסוג זה מתחייבת בשל שורה ארוכה של טיעונים המבוססים הן על דיני המס, כמפורט מעלה והן על מאזן הנוחות – לפיו יש להניח כי הנזק אשר יגרם לפרט כתוצאה מגביה מוקדמת ולא מוצדקת תעלה לעין ערוך מהתועלת אשר תגרם למדינה כתוצאה מגביה זו. מצב דברים זה נכון  במיוחד בנסיבות בהן עסקינן באזרחים ועסקים שנפגעו קשות כתוצאה ממלחמת לבנות 2 ובנסיבות בהן למעלה משנה ממועד סיום המלחמה נמנעה מהניזוקים, שלא בצדק ובשל כשלים טכניים בלבד, האפשרות לערור על ההחלטה שללא לפצותם כנתבע על ידם. אם לא די בכך הרי שגביה מוקדמת, בטרם ישמע ערר הניזוק, עלול להביא למצב בו "הניתוח יצליח אך החולה ימות", דהיינו – מצב בו – עד להכרעת ועדת הערר להגדלת הפיצוי שאושר במקור או עד אישור הפיצוי אשר ניתן לניזוק בפועל ואשר את חלקו מבקשת המדינה עתה בחזרה - בית העסק יקרוס !!!

הצורך בעיכוב הגביה מתעצם, בנוסף, לנוכח התמשכות ההליכים בפני ועדות הערר, העלולים להמשך גם שנים ארוכות לאחר מועד הגשתם. דוגמא טובה לכך ניתן למצוא באופן בו התנהלו ועדות הערר בטיפולם בעררים אשר הוגשו על ידי ניזוקים שנפגעו במהלך "מבצע דין וחשבון" בשנת 1996 . מסתבר שחלק מעררים אלה, למרות חלוף שנים ארוכות, טרם הוכרע.

רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל':  03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל':  04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.