כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מיסוי

מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים בישראל בידי יחיד

25/06/2008

בפני יחיד המשכיר דירת מגורים קיימים שלושה מסלולים למיסוי הכנסות פאסיביות משכר דירה למגורים בישראל, כדלהלן:

 (1) מסלול הפטור, (2) מסלול ה – 10%, ו- (3) מסלול המס הרגיל.

כמו כן, נדרש שהכנסות היחיד מדמי השכירות לא יגיעו לכדי עסק.

להלן פירוט מסלולי המיסוי:

(1) מסלול הפטור

הכנסות של יחידים משכר דירה למגורים בישראל עד תקרה של 4,320 ₪ לחודש בשנת המס 2008  (בשנת המס 2007 – 4,200 ₪ לחודש) פטורות ממס. כל זאת במידה ומתקיימים התנאים המצטברים לפטור ממס הבאים:

1. הפטור ניתן למשכיר שהוא יחיד.

2. הדירה או חלק ממנה הושכרה למטרת מגורים בלבד.

3. הדירה אינה רשומה בספרי העסק של הנישום.

4. הדירה הושכרה ליחיד או לחברה שאישר נציב מס הכנסה.

5. למשכיר יש מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.

נציין כי כאשר ההכנסות מדמי השכירות עולות על תקרת הפטור, גובה הפטור יופחת בסכום שבו עלתה ההכנסה על התקרה. הכנסה מדמי שכירות העולה על התקרה ולאחר ניכוי הוצאות ששימשו בייצור ההכנסה באופן יחסי, תתחייב במס לפי שיעור המס השולי החל על היחיד.

בנוסף למסלול זה נציין כי, בתאריך 16/04/06 נפסק בבית משפט מחוזי חיפה בפס"ד גרעין יוסף כי ההכנסה מדמי השכירות שקיבל היחיד-המשכיר חייבת במס, מאחר שההשכרה בפועל הייתה למטרה עסקית ולא למטרת מגורים כפי שצויין בחוזה השכירות. ועל המשכיר קמה חובת ההוכחה לכך שהדירה שימשה למגורים וכן עליו לעשות פעולות בסיסיות כמיטב יכולתו על מנת לוודא, כי הדירה אכן משמשת למגורים בלבד.

(2) מסלול ה – 10%

יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל, ישלם על ההכנסה ברוטו מס בשיעור 10%. במסלול זה לא יותרו בניכוי הוצאות כלשהן כנגד ההכנסה מדמי השכירות. 

במסגרת תיקון מס' 159 לפקודת מס הכנסה, מועד תשלום המקדמה בגין הכנסות מדמי שכירות במסלול ה – 10% יהא בתוך 30 ימים מתום שנת המס שבה היתה ליחיד הכנסה מדמי שכירות (ולא כפי שנקבע טרם התיקון – 30 ימים ממועד התקבול), אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס מקדמות במהלך השנה.

התיקון יחול על הכנסות מדמי שכירות שהופקה בשנת המס 2007 ואילך.

התיקון יחול גם על הכנסה מדמי שכירות שהופקה בשנת המס 2006 (תחולה רטרואקטיבית) ובלבד שהמס על ההכנסה האמורה ישולם בתוך 30 ימים מיום תחילתו של התיקון, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה מתום שנת המס 2006 עד למועד התשלום בפועל.

(3) מסלול המס הרגיל

מסלול זה הינו תשלום מס שולי (מדרגות המס) בהתאם לסעיף 121 לפקודה (שנת 2006 – 49%, שנת 2007 – 48% ושנת 2008 – 47%) על הרווח מהשכרה. קרי, ההכנסות מדמי השכירות בניכוי כל ההוצאות שהוצאו בייצורן (פחת, תיקונים, מימון, הוצאות שכ"ט עו"ד, דמי תיווך וכו').

השלכות מס ערך מוסף

בהתאם לסעיף 31(1) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, חל פטור ממס ערך מוסף על השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים.

שיקולי ביטוח לאומי

סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח לאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995 מקנה פטור מדמי ביטוח ומס בריאות להכנסות  מהשכרה למגורים, במסלול ה – 10% ובמסלול הפטור.

לסיכום, בפני היחיד עומדים שלושה מסלולים למיסוי הכנסות משכר דירה למגורים בישראל, עליו לבחון איזה מבין שלושת המסלולים הינו המתאים ביותר עבורו, בין היתר, על סמך גובה ההכנסות וגובה ההוצאות, שיעור המס  השולי וחבות הביטוח הלאומי.

לסיום נציין, כי אין לראות באמור לעיל חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי כל שהוא. שכן, אין באמור לעיל כדי למצות באופן מלא את הסוגיה שבנדון.
 
רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´:  03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.