כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מיסוי

"ברכת העסק" – כמה דברים שכדאי לדעת בענייני מיסוי

פתיחת עסק הינה דבר מבורך ומהווה הגשמת חלום לגבי רבים מאיתנו. אולם, מלבד התחושות וההנאה הצרופה שבדבר, רשימת המטלות והחובות אינה מבוטלת. אחת החובות והמטלות העיקריות היא הקשר הניצחי עם שלטונות המס שנרקם לו אט אט, ועל הכל המשתמע מכך. קשר זה, כמו מרבית הקשרים הטובים, עשוי לדעת מעלות ומורדות עם השנים. קבלת יעוץ מס שוטף, תכנון נבון, מחשבה וכלכול צעדנו הפיסקליים, עשויים לסייע לנו למזער את המחלוקות המיסוייות ובעיקר לחסוך לנו אלפי ש"ח בשנה. נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר, כבוד השופט מאיר שמגר, אף קבע כי חובתם של יועצי מס לתכנן עסקאות משפטיות שלא תהיינה עתירות מס (ע"א 4639/91 מנהל מס שבח נ' חזון דוד ואח'). ברשימה זו אעלה מס' שאלות שעולות לא אחת בקרב ציבור העצמאים, שיקולים בעד ונגד, וכן מס' עצות וטיפים מיסויים.

צורת ההתאגדות הרצויה?

שיעור המס הינו אחד השיקולים המרכזים בובאנו לבחון את צורת ההתאגדות הרצויה. לצד שיקול זה, קיימים מס' שיקולים נוספים. להלן עיקר השיקולים שיש לבחון בטרם נחליט על צורת ההתאגדות והרישום במשרדי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי ערב הפעלת העסק:

•למה חברה?

o חברה משלמת שיעור מס אחיד בגובה של 31% שיעור זה עתיד לרדת ל 29% בשנת 2007, 27% בשנת 2008, 26% בשנת 2009, ו - 25% בשנת 2010 ואילך. כמו כן, חברה אינה חבה בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסותיה.

o הגנה משפטית על בעלי המניותאחריות מוגבלת של בעלי המניות (בע"מ).

o אפשרות קלה יותר לגיוס משקיעים בעתיד.

o נראה "טוב יותר" שיווקי.

•למה יחיד?

o על רווחים שנמשכים מחברה (דיבידנד) ע"י בעל מניות יחיד מוטל מס בשיעור של 25%. מס על דיבידנד שנמשך ע"י יחיד כאמור, מביא לשיעור מס כולל של 50.5% על יחיד המושך את הרווחים מחברה שבבעלותו, לעומת שיעור מס שולי (מקסימלי) המוטל על יחיד – 49%. שיעורי המס השולי על יחיד עתידים להשתנות ל 48% בשנת 2007, 47% בשנת 2008, 46% בשנת 2009, ו - 44% בשנת 2010 ואילך.

o אפשרות קיזוז הפסדים צבורים רחבה יותר.

o עלויות נמוכות – הנה"ח פשוטה יותר, אין צורך בהכנת מאזן, אגרה לרשם החברות.

o קבלת ניכויים וזיכויים אישיים.

o שיעור מופחת על רווחים בשוק ההון – 20% לעומת 31% בידי חברה (בד"כ).


•יודגש כי החיסכון במס שיש במסגרת חברה (31% לעומת 49% אצל יחיד) אינו רלבנטי ביחס למי שמתעתד למשוך את כל רווחיו מהחברה, לאור המס המוטל על דיבידנד המביא לחבות במס כוללת של 50.5% כיום. אם זאת, יש לזכור כי שיעורי המס המוטלים על חברה במסגרת פעילותה בשוק ההון (מסחר במניות, ריביות, דמי ניכיון וכו') גבוהים יותר מאלו המוטלים על יחידים.

סוגי הכנסות, מועדי החיוב במס וצורת הרישום

• סוגי הכנסות – פקודת מס הכנסה מבחינה בין שני סוגי הכנסות – הכנסות פירותיות והכנסות הוניות. ככלל, הכנסות פירותיות הינן הכנסות שוטפות המופקות בתדירות גבוהה יותר ובעיקר מובדלות מהכנסות הוניות בכך שהמקור להפקת ההכנסה אינו אובד עם הפקת ההכנסה, דוגמא: הכנסות ריבית על הלוואה שניתנה, שכ"ד בגין מקרקעין מושכר וכו'. שיעורי המס המוטלים על הכנסות פירותיות (עד 49%), בד"כ, גבוהים יותר מאלו המוטלים על ההוניים (עד 25% החל משנת 2003, ו – 20% החל משנת 2006).


• מועדי החיוב – קיימת שתי שיטות דיווח על הכנסות – דיווח על בסיס מזומן ודיווח על בסיס מצטבר. דיווח על פי בסיס מזומן מתייחס לתזרים המזומנים בפועל – תקבולים ותשלומים בלבד, בניגוד לדיווח על בסיס מצטבר המתייחס למועד ביצוע העיסקאות ולא למועד תשלומן בפועל. ככלל, נישום שאין ברשותו מלאי מהותי רשאי לדווח על בסיס מזומן (כדוגמת בעלי מקצועות חופשיים).

• צורת הרישום – שיטת ניהול הספרים מוסדרת בהוראות מס הכנסה. ככלל, חברות מחויבות בהנה"ח כפולה (לאור החובה להגיש מאזן) , בעוד שעצמאים קטנים ובינוניים (בד"כ עד מחזור מסויים), רשאים לנהל את ספריהם עפ"י השיטה החד צידית – ספר תקבולים ותשלומים, עם השלמות כאלה ואחרות בהתאם לאופי העיסוק.

הוצאות מוכרות

נישום זכאי לדרוש בניכוי הוצאות שהוציא לשם הפקת ההכנסותיו. מלבד ההוצאות השוטפות המוכרות (שכירות, ארנונה, חשמל, משכורות, הוצאות אחזקת שונות, וכו'),ניתן לדרוש בניכוי הוצאות ריבית בגין הלוואה שנילקחה לרכישת נכס הוני המשמש בהשגת הכנסה, לדוגמא, ריבית על הלוואה לרכישת מבנה העסק, לרכישת משאית להובלה, מכונה הפועלת במפעל, וכו'. עלות רכישת הנכסים ההוניים הפועלים בעסק יותרו בניכוי בהדרגה ובהתאם למשך חיי הנכס (פחת), לדוגמא, 4% מעלות המבנה בכל שנה, 6% בגין ריהוט כללי, 20% בגין מכונת אספרסו להכנת קפה, 33.3% בגין מחשב אישי, 15% בגין רכב פרטי וכו'.

• לגבי מתן מתנות, הרי שהן יותרו בניכוי ובלבד ששוי המתנה לא יעלה על 170 ש"ח כשמקבל המתנה הוא תושב ישראל ו – 15$ כשמקבל המתנה הוא תושב חוץ.

• לגבי כיבודים במקום העסק, 80% מהוצאות הכיבודים (שתיה קלה, קפה, עוגות וכו') יותרו בניכוי.

• לגבי ניכוי הוצאות רכב פרטי, ההוצאות יותרו בניכוי באופן יחסי, מעבר ל – 9,900 ק"מ ראשונים בשנת המס או 25% מהוצאות הרכב (קבועות - ביטוח, רישוי וכו'; משתנות – דלק, תיקונים וכו'), – כגבוה שבהם. ככלל, לרכב שנסע יותר מ – 13,200 ק"מ בשנת המס כדאי לדרוש את החלק היחסי. שימו לב – אי רישום מספר מונה הק"מ ביום האחרון של כל שנה עשוי לשלול את הזכאות לניכוי ההוצאות.

• לגבי טלפון סלולרי, לא יותרו בניכוי הוצאות העולות על 1,020 ש"ח בשנה. לעניין מע"מ יצוין כי גם אם עיקר השימוש בטלפון הסלולרי הוא לצורכי העסק, ניתן לקזז רק 2/3 ממס התשומות הגלום ברכישה ובשימוש השוטף.

• לאלו העובדים בבית שימו לב – הינכם זכאים לדרוש בניכוי חלק יחסי של הוצאות הבית. לדוגמא, אדם העובד בחדר אחד מתוך דירת מגורים של 5 חדרים בה הוא מתגורר עם משפחתו, יכול לדרוש בניכוי 20% מהוצאות השוטפות על הדירה. בין יתר ההוצאות, ניתן לדרוש בניכוי גם שיחות טלפון לחו"ל שבוצעו בהמלך העבודה (ובלבד שבוצע לגביהם רישום מדוייק), דמי שכירות לפי החלק היחס ואף הוצאות ריבית בגין המשכנתא.

אופן חישוב המס – ניכויים זיכויים אישיים?

לאחר חישוב ההכנסות החייבות במס, קיזוז ההוצאות המוכרות, והפחתת הניכויים האישיים, כדוגמת החלק היחסי מהכספים שהופקדו לקרן השתלמות ולקופ"ג, מקבלים את ההכנסה החייבת לצורכי מס אשר מהווה את הבסיס לחישוב המס. שיעורי המס על יחיד הינם פרוגרסיבים (עולים ככל שאנו מטפסים בגובה ההכנסה). להלן שיעורי המס על הכנסתו מיגיעה אישית של יחיד:

עד 51,360 ש"ח – 10%.

51,361 – 91,440 ש"ח – 22%.

91,441 – 137,280 ש"ח – 29%.

137,281 – 245,040 ש"ח – 36%.

245,041 – 424,440 ש"ח – 39%.

מכל שקל נוסף – 49%.

זיכויים אישיים

לאחר חישוב סכום המס (בהתאם לשיעורי המס המפורטים לעיל), מזכים מסכום המס את סך הזיכויים האישיים לאותו נישום. סך הזיכויים האישיים נגזר מנקודות זיכוי (נקודות המזכות בסכום זיכוי מהמס. סך הנקודות נגזר ממצבו המשפחתי של הנישום, מצבו הסוציו אוקונומי וכו') ומסך הזיכויים האישיים הנגזר מתרומות של הנישום למוסות מוכרים, הפקדות לקופ"ג, רכישת ביטוח חיים וכו'. להלן מס' דוגמאות (החישוב הוא מצטבר):

• גבר זכאי ל – 2.25 נקודות זיכוי, ואישה זכאית ל – 2.75 נקודות זיכוי בשנה (שווי נקודת זיכוי בשנה – 2,136 ש"ח).

• אשיה זכאית לנקודת זיכוי בגין כל אחד מילדיה שבגילאים 1 – 18, וחצי נקודת זיכוי בשנה הראשונה ובשנה ה – 19.

• עולה חדש זכאי לנקודת זיכוי במשך 3.5 שנים מיום עלייתו לישראל.

• חייל משוחרר זכאי לנקודת זיכוי במשך שנתיים מיום שיחרורו.

• לימודים גבוהים מזכים בחצי נקודות זיכוי החל מהשנה שלאחר קבלת הזכאות לתואר (תואר ראשון – לתקופה של שלוש שנים; תואר שני – לתקופה של שנתיים).

• נשוי בשנית המשלם מזונות לבן זוגו הקודם זכאי לנקודת זיכוי.

• הורה לילד משותק, עיוור או מפגר זכאי לקבל שתי נקודות זיכוי.

יודגש כי האמור לעיל אינם בגדר חוות דעת משפטית ואין להסתמך עליהם ככאלו. יישום הרעיונות, העצות והטיפים, מחייב כמובן בדיקה מעמיקה של העובדות, הנתונים וההשלכות המשפטיות המלאות הנובעות מכך, ובכל מקרה – מותנה במתן גילוי מלא לרשויות המס.

מקור המאמר: Reader'>http://www.reader.co.il/">Reader - מאגר המאמרים הישראלי

פרטים אודות מחבר המאמר:

עו"ד ויועץ מס. עובד במחלקת המסים במשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות`. עובד המחלקה המשפטית שבנציבות מס הכנסה לשעבר. משתתף בכתיבת הספר "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה של אמנות המס של ישראל" (אלתר, כליף, ליבוביץ). מרצה במכללה למנהל. חבר ועדת המסים של לשכת עורכי הדין וחבר הועדה המקצועית של לשכת יועצי המס בישראל. מחברם של מאמרים וכתבות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית ובירחונים מקצועיים.


חזור לראש העמוד

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.